Buddhism Online

A Taste of Freedom (PDF)
Ajahn Chah

{Nếu không xem được trực tiếp: 1. Qúi vị cài thêm Adobe Reader X vào máy. Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As... để tải về máy mình}

Hiện tại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn là Foxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bản mới nhất chỉ có 3.7 Mb (việc download sẽ nhanh hơn nhiều so với Acrobat Reader vài chục Mb), được cung cấp miễn phí tại: http://mirrors.foxitsoftware.com/

Read book Download software to read the .pdf file.


© 2008 -2021  Buddhism Online | Homepage