Phật Học Online

Tu nhà
Tác giả: Thích Chân Tính

Lời tựa
 
   Tổ Quy Sơn dạy: “Nếu mình chưa là bậc thượng lưu, vượt thẳng lên thềm Vô thượng giác thì hãy để tâm vào giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương tiếp dẫn hậu lai, trả ơn đức Phật”. Lời vàng ngọc ấy như tiếng chuông đánh thức tâm hồân tôi phải luôn nghĩ nhớ ơn đức Tam bảo và đàn na thí chủ. 
   Với tài hèn đức mọn, nghĩ rằng mình chưa thể đóng góp cho sự nghiệp HOẰNG PHÁP LỢI SINH một cách xứng đáng, lớn lao như các bậc Tổ sư tiền bối. Tuy thế, “thà thắp lên một ngọn đèn leo lét còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”.
   Với nhiệt tình ấy cùng với sự khuyến khích nung đúc ý chí của các bậc Tổ Thầy, các vị Giáo sư tại Phật học viện Thiện Hòa chùa Giác Ngộ khiến tôi mạo muội soạn ra tập sách này. Vả lại, đây cũng là sự kết tập các buổi thuyết giảng tại chùa, nhằm làm tài liệu tham khảo thêm cho Phật tử tại gia tu học.
   Mặc dù về Nhân thừa Phật giáo, đã có rất nhiều sách của các Cao Tăng, thức giả trình bày, chỉ dẫn rất rõ ràng cặn kẽ, nhưng thiết nghĩ, mỗi cuốn sẽ có một nét hay riêng của nó. Mong rằng tập sách này sẽ không thừa đối với những người thích nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý đạo Phật.
                                                                                 
                                                                              Tháng 12–1982

Nguồn: chuahoangphap.com.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage