Phật Học Online

Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính

Lời tựa

   Có những lần đi hoằng pháp ở các tỉnh, nhất là vùng sâu vùng xa, thấy đa số dân chúng chưa hiểu Phật pháp, tôi thương quá. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy: “Ngu si sinh tử”. Nếu họ không hiểu Phật pháp, không biết nhân quả, không tin tội phước, sống buông lung tạo nghiệp bất thiện hiện đời, đời sau chịu quả báo đau khổ. Họ khổ cũng như mình khổ!
   Để giúp những người dân còn nghèo về kinh tế, hạn chế về học thức hiểu được Phật pháp không phải dễ, cần phải có phương tiện thích hợp. Nếu đem tặng kinh sách chưa chắc họ đọc. Tôi nghĩ ở vùng quê, đa số người lớn và trẻ em đều ưa thích đọc các mẩu chuyện. Có thể tặng họ những tập truyện, qua đó giúp họ tiếp cận Phật pháp dễ hơn. Thế nhưng, để tìm được những tập truyện vừa hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ rất khó. Hiện nay tại Việt Nam chúng ta có bộ Truyện Cổ Phật Giáo do Minh Chiếu sưu tập tương đối phong phú, nhưng lại quá dày không đủ khả năng biếu tặng, phổ cập trong quần chúng. Tôi nghĩ đến việc chọn lọc lại những mẩu chuyện hay, vừa trình độ của mọi lứa tuổi, sưu tập thành một cuốn sách dày chừng hơn 100 trang, dễ biếu tặng, dễ phổ biến.
   Tôi đã tìm đọc một số sách như: Truyện cổ Phật giáo, Tích truyện pháp cú, Phật giáo cố sự đại toàn, Nghệ thuật sống, Gương nhân quả, Pháp tạng Phật giáo Việt Nam, Lòng thương yêu loài vật… góp nhặt những mẩu chuyện hay tập thành cuốn sách nhỏ tựa đề “Lành dữ nghiệp báo”. Rất mong tác giả và dịch giả những cuốn sách trên hoan hỷ cho phép tôi cùng quý vị phổ biến đến với tất cả mọi người. Hy vọng qua những mẩu chuyện này, người đọc sẽ hiểu được đạo lý nhân quả nghiệp báo, chuyển hóa bản thân ngày một tốt đẹp, có hạnh phúc an lạc, sống có ích cho mình và người thì đó là niềm vui lớn nhất của người sưu tập.
   Nếu như người đọc cảm nhận cuốn sách này có lợi ích thiết thực trong đời sống, xin hãy phổ biến cho nhiều người cùng đọc để cùng được lợi lạc.
                                                
                         
                                                                                       Thích Chân Tính

Nguồn: chuahoangphap.com.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage