Phật Học Online

Chánh Niệm Cơ Bản
Lương Thanh Bình


Vài lời về Tác giả

Thượng tọa Henepola Gunaratana thọ cụ túc giới vào năm 12 tuổi, trong một ngôi chùa nhỏ ở làng Malandeniya, quận Kurunegala thuộc quốc gia Miến Điện. Thầy bổn sư của ngài…

Mục Lục

Phần Giới Thiệu Phật Giáo Hoa Kỳ

Chương 1: Thiền định: Tại sao phải bận tâm?

Chương 2: Tu thiền không phải là

Chương 3: Tu thiền là gì?

Chương 4: Thái độ và Quan điểm

Chương 5: Sự Tu tập

Chương 6: Làm gì đây với thân của bạn?

Chương 7 – Làm gì đây với Tâm của bạn?

Chương 8: Cấu trúc của sự tu tập

Chương 9: Tổ chức sự Tu tập

Chương 10: Đối diện với khó khăn

Chương 11: Đối diện với Vọng tâm – I

Chương 12: Đối diện với Vọng tâm – II

Chương 13: Chánh Niệm (Sati)

Chương 14: Chánh niệm so với sự tập trung

Chương 15: Tu thiền trong đời sống hàng ngày

Chương 16: Những gì cho bạn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage