Phật Học Online

Tâm Là Gì? Nó Ở Đâu Trong Cơ Thể
Tâm Hà Lê Công Đa


Lời Người Dịch
 
Tâm là gì? Trong chúng ta chắc có nhiều người đã từng được nghe giai thoại Thiền học liên quan đến câu chuyện "an tâm" giữa Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả. Khi Tổ Huệ Khả thỉnh.

Mục Lục

Tâm ở đâu?

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo Thích Tâm Huyền© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage