Phật Học Online

Niệm người chi bằng niệm Phật

Những lúc bực tức phiền não một việc gì đó, tự lượng khả năng suy nghĩ của mình không thể hóa giải được thì niệm Phật là cách tốt nhất để chuyển hóa muộn phiền.


 
Niệm Phật là phương pháp rất tốt để sửa đổi thói xấu. Nhưng thường ngày, nếu chúng ta không hình thành thói quen niệm Phật thì khi có việc gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ chạy theo thói xấu. Như người khác mắng mình một câu thì mình sẽ mắng trả lại; người khác đánh mình một cái thì mình cũng sẽ đánh trả lại. Những chuyện như vậy, tôi thường thấy khi đi tắc-xi, có người đi đường không cẩn thận suýt đụng vào tắc-xi, tài xế thấy vậy nổi giận hét: “Bộ ông muốn chết hả?”

Nếu bạn không có thói quen niệm Phật thì rất có thể bạn sẽ mắng lại ngay, thậm chí còn đánh lại nữa và kết quả có thể là vì một câu nói mà gây thành đại họa. Còn ngược lại, khi bạn niệm Phật đã hình thành một thói quen thì khi gặp những chuyện như vậy, bạn sẽ trả lời một cách bình tĩnh: “A-di-đà Phật. Tôi xin lỗi” lập tức sẽ dập tắt ngay cơn thịnh nộ của đôi bên.

Sau khi đã hình thành thói quen niệm Phật thì khi gặp việc tốt đến bạn sẽ niệm “A-di-đà Phật! Cám ơn anh!” còn khi gặp điều xấu thì bạn niệm “A-di-đà Phật!” Tôi xin lỗi! Được vậy thì lòng bạn sẽ tràn ngập bình an và người ta cũng sẽ rất vui vẻ.

(PGVN)


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage