Phật Học Online

Chùa Long Hưng - Phương Trạch hoan hỷ tổ chức khoá tu “Một ngày an lạc”.
Tuc Thien

Hoà trong không khí thấm tình hiếu đạo của người con Phật thành kính dâng lên tứ trọng ân nhân mùa vu lan báo hiếu, sáng nay ngày 24/8/2019 nhằm ngày 24/7 âm lịch năm Kỷ Hợi, chùa Long Hưng - Phương Trạch hoan hỷ tổ chức khoá tu “Một ngày an lạc” cho hơn 300 Phật tử.
Đây là khoá tu định kỳ được tổ chức một tháng 2 kỳ cho khoảng từ 300 đến 500 hành giả và đã nhận được sự quan tâm của đông đảo Phật tử trong và ngoài Thành phố Hà Nội !
Bên cạnh các lễ hội, pháp hội lớn nhân những ngày lễ trọng đại, khoá tu “Một ngày an lạc” đã đem lại thật nhiều an vui và lợi lạc cho hàng Phật tử về chùa tham dự.
Cũng trong chiều hôm nay và ngày mai, chùa Long Hưng sẽ chính thức tổ chức khoá tu “Tuổi trẻ tỉnh thức” kỳ đầu tiên cho 700 sinh viên các tỉnh phía Bắc về tham dự !
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage