Phật Học Online

Chùm ảnh: Tăng sĩ trẻ Thái Lan khất thực kết duyên xây chùa

Vào sáng sớm Chủ nhật, 21/06/2015 – Tăng sĩ trẻ Thái Lan đi khất thực kết duyên xây chùa vùng xa xôi hẻo lánh, quận quận Om Koi, tỉnh tỉnh Chiang Mai.

Do vùng xa xôi hẻo lánh, cư dân rất nghèo khó, cho nên đoàn Tăng sĩ chia đoàn từ 15 đến 20 vị, đi các hướng khác nhau.

Tuy nghèo, nhưng có tấm lòng cung kính đối với Tam Bảo, họ chuẩn bọ nấu cơn gạo trắng và những món ăn quê để dâng cúng dường cho chư Tăng, trong khi bản thân gia đình họ ăn cơm gạo xấu hơn.

Cúng dường xong, chư Tăng thụ trai, tín chủ cùng nhau tụng kinh cầu phúc. Sau đó họ cùng nhau vác cát đất đắp nền móng xây dựng Già lam Phật địa.

Chùm ảnh Tăng sĩ trẻ Thái Lan khất thực kết duyên xây chùa thật xúc động. Trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng chia sẻ với tấm lòng của Phật tử miền quê Thái Lan:

Thích Vân Phong

(Theo báo PG Thái Lan)Theo: PGTL


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage