Phật Học Online

Trung Quốc: Lần đầu tiên công khai nội dung "Đàn Kinh" tại Đôn Hoàng

Ngày 28-1-2010, Viện bảo tàng Lữ Thuận - thành phố Đại Liên, Trung Quốc (viện bảo tàng này mang tính lịch sử nghệ thuật Trung Quốc), lần đầu tiên công khai cho giới học giả được biết toàn bộ nội dung bản viết tay "Đàn Kinh", phát hiện tại "Lữ Bác Bản" Đôn Hoàng, mà bản kinh này đã bị tản mất hơn 50 năm.

"Đàn Kinh" nói đầy đủ là "Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ư Thiệu Quan Đại Phạm Tự Thí Pháp Đàn Kinh" (tạm dịch: Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Tối Thượng Đại Thừa Đốn Giáo của Nam Tông, là Đàn Kinh do Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thuyết giảng tại chùa Đại Phạm - Thiệu Quan), là bản kinh được ghi chép tại chỗ khi Lục Tổ Huệ Năng - người sáng lập Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc giảng dạy, là bộ kinh để cho các hành giả nghiên cứu khi học thiền, và cũng là một bộ kinh duy nhất trong Phật giáo được người Trung Quốc tôn sùng

bao thien 11.jpg

Đây là "Lữ Bác Bản"Đàn Kinhđược viết bằng tay tại Đôn Hoàng

 

Ông Quách Phú Thuần - Quán trưởng Viện Bảo Tàng Lữ Thuận nói với ký giả: "Đàn kinh" là bộ sách văn hiến quan trọng nhất của Thiền Tông, được phát hiện trong động tàng kinh Đôn Hoàng vào thế kỷ trước, là bản viết tay sớm nhất hiện còn. Bản "Đàn Kinh" chép tay của Đôn Hoàng tổng cộng có 5 bản cùng một hệ thống. Trong đó, bản "Đàn Kinh" chép tay của "Lữ Thuận Bản" được phát hiện sớm nhất (năm 1912), công bố sớm nhất (năm 1920), nhưng từ trước đến nay chưa công khai toàn bộ nội dung.

baothien 2.jpg

baothien 3.jpg

Viện bảo tàng Lữ Thuận - thành phố Đại Liên TQ

 

baothien 4.jpg

 

Trang bìa của "Lữ Bác Bản" (Đàn Kinh) - bản viết bằng tay tại Đôn Hoàng

 

Bản "Đàn Kinh" chép tay được cất giữ tại viện bảo tàng Lữ Thuận gần 90 năm, và được giới học thuật gọi là "Lữ Bác Bản". Vào niên đại 50 của thế kỷ trước, vì nguyên nhân chỉnh lý những văn vật mà đã bị tản mất. Tháng 12 năm 2009, khi chỉnh lý lại văn vật một lần nữa tại viện bảo tàng Lữ Thuận, thì phát hiện bản "Đàn Kinh" này.

 Thanh Như dịch theo thông tin Phật Giáo Trung Quốc

giacngo


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage