Phật Học Online

Úc: Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng cho Hội nghị tôn giáo Thế giới lần thứ 9 qua hệ thống vệ tinh viễn thông


Úc - Chủ nhật ngày 6-12-2009, một đoàn chuyên gia viễn thông chuyên nghiệp của Hội nghị Tôn giáo Thế giới lần thứ 9 (Úc) đã đến Làng Mai để thực hiện buổi chuyển tiếp trực tiếp buổi thuyết giảng của thiền sư Nhất Hạnh tới hội nghị.. Với lý do đang trong khóa an cư kiết Đông, thiền sư Nhất Hạnh từ chối tham gia Hội nghị nhưng chấp nhận thuyết giảng thông qua hệ thống viễn thông vệ tinh.

Đến với chủ đề  Hội Nghị năm nay là: “Lắng nghe nhau, chữa lành cho trái đất” (Make a world of Difference; Hearing each other, Healing the Earth), TS. Nhất Hạnh đã trình bày những đóng góp tuệ giác cho toàn cầu thông qua phương thức thực tập Ngũ giới đã làm mới của đạo Phật. Đặc biệt trong bài thuyết giảng thiền sư  nhấn mạnh đến sự thức tĩnh tập thể ( collective awakening). Thiền sư Nhất Hạnh  kêu gọi mọi người, mọi thành phần không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc ngồi lại với nhau để đóng góp tuệ giác thông qua sự thực tập chánh niệm nhằm chuyển hóa tình trạng bất công, đau khổ và vấn nạn ô nhiễm môi trường, mà cả thế giới đang phải đối mặt. Được biết ngoài buổi thuyết giảng của TS Nhất Hạnh, đạo tràng Mai thôn còn cử một phái đoàn đại diện đến tham dự Hội nghi với phần chia sẻ của ĐĐ. Pháp Khâm.

Thích Đồng Tâm tổng hợp từ parliamentofreligions

giacngo


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage