Phật Học Online

Cảnh sắc mùa thu vàng trên khắp thế giới

Những con đường mòn phủ đầy lá phong đỏ, hàng cây thích vàng ruộm một màu nắng, những hình ảnh đẹp về mùa thu trên thế giới.

Nguồn: Afamily


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage