Phật Học Online

Dấu ấn thời gian

Khi chưa chào đời

Tôi nghĩ không gian là một khoảng tối cô đơn!

Khi chưa chào đời

Tôi chợt bừng giữa khoảng tối và sáng của không gian

Và chập chững những bước đi dọ dẫm vào đời.

Đến khi trưởng thành

Tôi nhận ra không gian mênh mông và thời gian  vô tận.

Bản thân chỉ là một khoảnh khắc có giới hạn

Tuỳ nghiệp duyên tích tụ nhân quả  của riêng mình.

HT. Thích Giác Toàn


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage