Phật Học Online

Chùm ảnh: Đại lễ Phật đản của người Việt tại Nam California-Hoa Kỳ
Hải Triều Âm

2 giờ chiều Chủ Nhật, 01 tháng 5 năm 2011, tại Anaheim Convention Center - Hội trường Arena, cộng đồng người Việt tại Nam California (Hoa Kỳ) đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2555.


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage