Phật Học Online

Chùm ảnh: Lễ tang trong Thiền
Tâm Minh ( Ánh Ngọc St )

Khi Trưởng lão còn sinh tiền, Ngài thường dạy, "Tu thì phải đi trong thiền, đứng trong thiền, ngồi trong thiền, làm trong thiền, nói trong thiền, … chứ không phải đợi ngồi mới thiền".


  Lời dạy đó đã thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày của Trưởng lão, cuộc sống của Ngài thật đơn sơ giản dị, pháp ngữ mộc mạc, nhưng ý nghĩa thâm túy, kẻ sơ cơ người đa trí đều có thể lãnh hội được ý pháp qua những lời mộc mạc đó. Khi trì bình khất thực, lúc tọa thiền,… thậm chí khi Trưởng lão cầm chổi quét sân đều thể hiện pháp tướng trang nghiêm, toát lên hương vị an lạc, giải thoát, tự tại trong đời sống của Ngài.

Vào đầu năm nay, khi Ngài biết duyên tứ đại bất hòa, nên đã dạy chư vị đệ tử khi Ngài viên tịch, tang lễ không tổ chức long trọng, không để tang, không cúng Tuần thất rình rang, ... mà "Tăng chúng tưởng nhớ sư thì tập trung ngồi thiền". 

Hôm nay, Ngài đã nhẹ phủi trần duyên, rảo bước về chốn chơn như bất sinh bất diệt. Lễ tang Trưởng lão, Ban tổ chức đã thực hiện đúng theo ý chỉ giáo huấn của Ngài. Tang lễ thật đơn giản, nhưng vô cùng trang nghiêm, diễn ra trong không gian thanh tịnh của thiền môn. 

Trầm lắng. Tĩnh lặng, dù hàng trăm phái đoàn các tổ chức đoàn thể: Chính quyền, Tôn giáo bạn, chư Tôn đức Giáo phẩm vả hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử về viếng và đãnh lễ Giác linh Trưởng lão, nhưng tất cả đều diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Thay vì các nghi thức tụng kinh cầu nguyện thì Tăng Ni và Phật tử luân phiên ngồi thiền an trú trong chánh định để tưởng niệm ân đức của Ngài. 

Lễ tang thật đơn giản, thật trang nghiêm tĩnh lặng như một khóa tu thiền. Lời di ngôn của Trưởng lão đã được thực hiện. Tông môn đệ tử Giáo đoàn III - Phật giáo Khất sĩ kính nguyện Giác linh Trưởng lão thùy từ chứng giám.

 

phattuvietnam.net


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage