Phật Học Online

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã


Nằm trên núi Bạch Mã (Huế), thiền viện Trúc Lâm ẩn mình dưới những hàng cây thơ mộng. Dưới góc nhìn của bạn đọc Đặng Vinh Dự, thiền viện thật đẹp, bình lặng và thanh tịnh.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Mời bạn cùng đi du lịch qua... ảnh:

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Tự viện Trúc Lâm – Bạch Mã ẩn mình dưới những tán cây.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Đại hùng bảo điện.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Con đường thoát tục.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Sân thiền viện Trúc Lâm nhìn từ Đại hùng Bảo điện.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Ngộ đạo.

Mênh mang thiền viện Trúc Lâm

Non nước chốn cửa thiền.

Theo VnExpress


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage