Phật Học Online

Xanh mướt miền Tây

Miền Tây hoang dã, trù phú, con người miền Tây đằm thắm và mến khách. Ảnh và chú thích Đặng Tuấn Trung

Theo BBC Viet Nam


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage