Phật Học Online

Sống và mục đích sống của Tăng Ni sinh trẻ

Sự   hiện diện chúng ta những tà áo nâu trên giảng đường của Trường Phật Học với bao trăn trở và ước vọng hướng về một đời sống đạo đẹp đẽ. Có phải là một đáp án cho câu trả lời sống và mục đích sống của người tu sĩ trẻ lý tưởng trong một xã hội hiện đại phải như thế nào. Đó là một câu hỏi lớn và cũng là đều được quan tâm của các bậc “Trưởng Thượng” có tâm huyết đối với những huynh đệ Tăng Ni sinh trong các Giảng Đường Phật Học hiện tại. Qua một cuộc tìm hiểu bỏ túi của chúng tôi, khi được đặt câu hỏi thì các huynh đệ tăng ni sinh có rất nhiều ý kiến khác theo nhãn qua riêng của mình .

Tăng sinh Thích N- P Trung Cấp Phật Học thì cho rằng: “Sống” là mẫu số chung của muôn loài, là một thực tại mầu nhiệm, còn mục đích sống của người tu sĩ  đem sự an và hạnh phúc đến cho muôn loài” . Nói như vậy thì mục đích phải là một lý tưởng đẹp, mà muốn có một lý tưởng đẹp thì chúng qua phải xây dựng nó trên nền tảng của Pháp và hành Pháp song hành. Nhưng muốn đạt một mục đích sống đẹp lành mạnh thì đòi hỏi phải có một khuynh hướng giáo dục lành mạnh dựa trên nền tảng của tri thức Phật học. Nhưng về hệ thống giáo dục của Phật giáo hiện tại trong các trường Phật học nhìn chung còn thiên nhiều về văn tự và lại quá cứng nhắc về nguyên lý và quy tắc, mang một cái bụng căng đầy kiến chấp, đã tạo nên một định thế mất thăng bằng, làm suy giảm nhiệt huyết trong quá trình học tập của tầng lớp Tăng Ni sinh trẻ.

Nói như vậy không phải là một suy tưởng bi quan yếm thế, mà là một cái nhìn khách quan. Một giảng viên của Lớp Cao Đẳng Phật Học thì cho rằng: “ Tăng Ni sinh trẻ ngày nay sống quá thụ động và chưa định hướng được mục đích và lý tưởng sống của mình bởi vì thực sự chúng ta chưa có một môi trường giáo dục tốt”

Tại sao phải đặt câu hỏi sống và mục đích sống của Tăng Ni sinh phải như thế nào ? câu hỏi này không phải đặt ra chú trọng vấn đề trả lời vì  đáp án có nhiều cách tuỳ thuộc vào quan niệm chủ quan, trình độ hiểu biết và khả năng hành trì tu tập . bởi lẽ tất cả những hiện tượng đều ẩn tàng chân tướng thực tại. Vấn đề được đặt ra bởi vì đã có một số huynh đệ Tăng Ni sinh sống mà không biết mình đang sống với tư cách là gì ,không  xát định được mục đích sống của mình là gì, không định hình cho mình một lý tưởng sống có ý nghĩa.

Cuộc sống có ý nghĩa thì tư tưởng thăng hoa, cái đẹp uyên nguyên của bầu trời chân thiện mĩ  được hình thành qua cấp độ của hiểu biết, Nhưng sự hiểu biết đó phải được hình hành trong môi trường giáo dục, và tu tập. Có hiểu mình mới đích thực yêu thương mình, dòng suối yêu thương sẽ lan toả và làm bật dậy sức sống xanh tươi đểø sưởi ấm cho mục đích sống đẹp được hình thành. Từ đó sẽ tạo ra sự tương tác tương giao giữa mình với mọi người, tạo ra sự cảm thông với nhau để cùng đem lại một lý tưởng tốt trong đời sống đạo.

Sống có ý nghĩa và có lý tưởng là mục đích sống cao thượng nhất ,đẹp đẽ nhất, hùng vĩ nhất mà tầng lớp Tăng Ni sinh trẻ chúng ta ngày nay cần phải có.

Nhuận Thạnh


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage