Phật Học Online

Chuyện Dành Cho Thiếu Nhi Phật tử
Nhờ Cứu Loài Ong Mà Thoát Khỏi Tử Hình
Tác giả: Pháp sư Tịnh Không - TT. Thích Phước Sơn (Dịch) Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2000

Một hôm, ông chủ quán bán rượu trông thấy một con ong mật sa vào trong hũ rượu, long ông cảm thấy thương xót, liền dung một que tre vớt nó ra ngoài. Chẳngmấy chốc, mình ong khô nuớc cánh ong cứng lại, nó liền vươn cánh kêu vo ve mấy tiếng, rồi tung cánh bay đi.


Từ ấy trở đi, hễ thấy con ong mật nào rơi vào hũ rượu, ông đều cứu chúng thoát chết.

Cách vài năm sau, bỗng nhiên một hôm, lính từ đâu xông đến quán ông, chúng chẳng hỏi mô tê ất giáp gì hết, mà bắt ông còng hai tay lại, rồi dẫn lên cửa quan. Bấy giờ ông mới biết mình bị kẻ gian vu cáo, nhưng không có cách nào biện bạch đựơc nỗi oan tình. Đến khi vị quan thẩm quán cầm bút định kết ông vào tội tử hình thì đột nhiên nghe vang cả tiếng ong từ xa vang lại, càng lúc càng rõ dần. Chẳng mấy chốc, cả bầy ong vương cánh bay đến, chúng lần lượt đâm đầu vào ngòi bút son của viên thẩm phán. Quan đuổi mấy chúng cũng chẳng chịu đi, mà càng lúc lại càng bay đến nhiều hơn, khiến cho long quan băn khoăn, lấy làm quái lạ. Thấy tình hình như thế, viên thẩm phán đoán rằng tên tiểu bảo kia nhất định bị kẻ gian phi vu cáo. Thế rồi ông goại kẻ tố cáo kia đến thẩm tra lại, thì phát giác ra lời tố cáo của y trước sau đều mâu thuẫn. Do đó, ông tra hỏi lại thật cặn kẽ thì hay tên tiểu bảo kia với tên gian phi ấy chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau hết, mà y chỉ dựng chuyện để vu oan giá họa cho người ta.

Bấy giờ viên phán quan mới khẳng định người tiểu bảo kia quả thực là vô tội. Bầy ong lúc này cũng rã đám vút đi.

Viên phán quan liền hỏi kỹ tên tiểu bảo do nguyên nhân gì mà có chuyện lạ như thế, thì tên tiểu bảo cứ tình thực trình bày lại việc nhân đức mà trước kia mình đã làm. Bấy giờ viên phán quan mới rõ anh ta là người long thiện, bình sinh ưa tạo phúc và vui sống theo đạo lý của thánh hiền, nên quan nói: "Thật khó nghĩ rằng do anh cứu bầy ong thoát khỏi chết đuối mà nay chúng bay đến đểu cứu mạng cho anh. Vậy từ nay trở đi anh nên làm nhiều việc phúc thiện hơn nữa, thì sau này sẽ hưởng được những quả phúc tốt lành".

Người chủ quán về sau trở nên phát đạt, tài sản hàng trăm vạn, suốt đời chăm làm việc thiện, tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành.

Truyện Cổ SỰ TÍCH CỨU VẬT PHÓNG SINH 
http://www.thuvienhoasen.org/cuuvatphongsinh-03.html#23

The Flies Who Paid A Debt Of Gratitude

During China's Sai Dynasty (A.D.581-618) in the busy capital city there lived a ordinary person whose name was Mr. Wang Wu. He made wine and he made a living out of it. Although Wang Wuwas an ordinary person, he was very compassionate. For instance, when he made wine there were many flies who were greedy of the fragrance of the wine. Thus they often fell down into the wine cask and nearly got drowned. Then Wang Wu would carefully drained the flies and dried them up with ash. When the flies woke up and were able to fly, he released all of them as a work of merit.

One thing that's worth praising was that this virtues did not end in five minutes. Instead it continued day after day, month after month and year after year. He persisted in his virtues without stopping.

One year misfortune came as someone lodged a false accusation against him. Wang Wu was very worried as he saw the day of execution was nearing. "Honestly I am innocent, but what can I do?"

However, a miracle happened. When the executioner was just about to write the execution statement, suddenly there came millions of flies who risked their lives to seize the head of the brush pen. Therefore the executioner could not write anything. It would not have been extraordinary when it happened once. Whenever the executioner started to write, the samething happened again and again. The officer then could not refrain from asking himself,

"What'shappening? I have been an executioner for years and I have never encountered anything like this. Perhaps someone has laid an unjust charge against him? I'd better ask my superior to investigate the case."

Because of the flies' rescue, Wang Wu finally regained his life from 'the gate of the hell'.

After careful investigation of Wang's case by the superior,Wang Wu was proved innocent and eventually he was released. From then on Wang Wu went back to his normal and happy life.

Extract of The Buddhist Children's Stories, page 14-16, published by TheWhite Cloud Cultural Centre, Taipei Taiwan, Mang Gua (R.O.C. Year) 76 Oct.Translated and proof-read by Forest, Buddhist Calender 2537 1st Month the4th(1993/01/26), 19:02, Sydney.


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage