Phật Học Online

Tư Thế Lạy Khí Công Tịnh Độ Chữa Bệnh
Tâm Minh St

Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu bạn lạy vạn Phật, bạn lạy Phật trước thì quên Phật sau, khó đi vào nhất tâm, vì vậy cho nên bạn lạy 1 Phật A Di Đà cảm được Phật thì trong ánh hào quang của Phật A Di Đà có vô số Phật, vô số bồ tát hiện ở trong, nương danh hiệu A Di Đà Phật để ngộ tánh nghe rất dễ, nên chư tổ nói, miệng niệm, tai nghe rõ ràng từng chữ từng câu không cho sót, cứ nghe hàng ngày liên tục đừng cho quên, thì cách nhép môi niệm A Di Đà Phật là không quên, niệm trong đầu bằng tư tưởng rất dễ quên và bị hôn trầm, buồn ngù.

CÔNG HIỆU CỦA LẠY PHẬT TRÌ DANH CỦA MÔN KHÍ CÔNG TỊNH ĐÔ

Môn lễ lạy nhiều vị Phật xưa nay các chùa đều hành trì chúng ta vẫn cung kính tán dương tùy hỷ, nhưng con đường mình đi là lạy 1 vị Phật, có nhiều người bán tín bán nghi, lạy 1 Phật không đủ, phải lạy nhiều Phật, lúc lâm chung không ông Phật này cứu thì ông Phật kia rước.
Nếu 1 Phật bạn không cảm thì vạn Phật cũng không cảm, thì không Phật nào rước luôn, mà 1 Phật bạn đã cảm rồi thì tất cả Phật bạn đều cảm hết, cho nên lý Hoa Nghiêm mới nói 1 là tất cả, tất cả là 1, và công đức lạy 1 Phật bằng vạn Phật.

Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu bạn lạy vạn Phật, bạn lạy Phật trước thì quên Phật sau, khó đi vào nhất tâm, vì vậy cho nên bạn lạy 1 Phật A Di Đà cảm được Phật thì trong ánh hào quang của Phật A Di Đà có vô số Phật, vô số bồ tát hiện ở trong, nương danh hiệu A Di Đà Phật để ngộ tánh nghe rất dễ, nên chư tổ nói, miệng niệm, tai nghe rõ ràng từng chữ từng câu không cho sót, cứ nghe hàng ngày liên tục đừng cho quên, thì cách nhép môi niệm A Di Đà Phật là không quên, niệm trong đầu bằng tư tưởng rất dễ quên và bị hôn trầm, buồn ngù.

Lạy Phật niệm Phật thành tâm được 10 công đức lễ Phật, theo kinh Pháp Hoa, mắt mình nhìn Phật niệm Phật được 800 công đức, miệng mình xưng danh hiệu Phật được 1200 công đức, tai mình nghe lại tiếng niệm của mình được 1200 công đức, thân mình chắp tay trang nghiêm được 800 công đức, mũi ngửi những mùi nhang thanh tịnh không đắm nhiễm hương trần bên ngoài được 800 công đức, ý mình lắng nghe không trụ nơi đâu được 1200 công đức, khi trụ vào nơi nào nó dính mắc nơi đó nên khó nhập thể tánh, mà lắng nghe ý mình theo dõi từng chữ từng câu niệm Phật rõ ràng được 1200 công đức, mắt nhìn bị giới hạn cách vách cho nên nó được 800 công đức, tai nghe qua khỏi vách nên được 1200 công đức, thân mình giới hạn hơn nên được 800 công đức, nếu bạn ngồi nhắm mắt nó mất 800 công đức, thân không trang nghiêm lễ Phật mất 800 công đức, cách lễ Phật nghe lại âm thanh do miệng phát ra là cách tu của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên nghe lại âm thanh câu A Di Đà Phật gọi là Diệu âm, diệu Y báo, diệu chánh báo, đó là lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. (Trích bài giảng của Thầy Thích Giác Nhàn)

Ngoài ra Lạy Phật diệt tội hà sa, ngoài công năng sám hối, nó còn có công dụng về y học để khí huyết trong người lưu chuyển. lạy ít nhất 300 lạy mỗi ngày làm khí huyết lưu thông đi khắp đầu cổ gáy vai lưng bụng cột sống đầu gối khớp tay chân, ép bắp chân, ép các cơ quan bao tử, gan, ruột, thận… giúp đưa máu đến nuôi dưỡng các tế bào tim, phổi, gan, bao tử, ruột, thận, xương cốt, da thịt, đều được thay đổi oxy theo nhịp thở, nhịp cúi lạy, có công năng phục hồi tế bào bệnh, tế bào thoái hóa, tế bào lão hóa, và làm trẻ hóa tế bào.

Do đó chúng ta không lấy làm lạ những người thực hành phương pháp Lạy Phật Trì Danh, như Hoà Thượng Tịnh Không nên ngài 86 tuổi mà da mặt hồng hào, trẻ lại, sức khỏe bằng tuổi thanh niên, cách 3 năm trước Thầy Thích Giác Nhàn mặt ốm, đen, sau 5 năm Lạy Phật trì Danh 1000 lạy mỗi ngày, da mặt đổi khác, tướng hảo quang minh, hồng hào. Nữ Pháp Sư Đạo Chứng là 1 nữ bác sĩ bị ung thư, quyết theo pháp môn niêm Phật Trì Danh để tự chữa bệnh mà được khỏi bệnh, đã rút kinh nghiệm viết thành sách “ Lạy Phật và Y Học” phổ biến cho mọi người biết công năng của pháp môn lễ lạy Phật như một môn thể dục khí công và Trì Danh là môn luyện hơi thở làm tăng cường nội lực, thu nhận được nhiều oxy để chuyển hóa tế báo, phục hồi tế bào bệnh, trẻ hóa tế bào lành vừa giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh, vừa giúp thân tâm an lạc thân tâm không còn bệnh và sám hối bằng cách Lạy Phật Trì Danh thì nghiệp bệnh tiêu trừ.

Ngoài ra nhờ Lạy Phật Trì Danh mỗi ngày từ 300-1000 lạy trang nghiêm cung kính cảm ứng với Phật, lúc không lạy Phật thì nhép miệng niệm Phật gọi là Phản Văn Trì Danh, miệng niệm tai nghe, cũng là cách luyện hơi thở làm tăng nội lực, như vậy là đã thực hành đúng như lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang, nhiếp tâm niệm Phật từ sáng đến tối từ tối đến sáng không rời câu niệm Phật, không bị gián đoạn, không bị xen tạp thì câu niệm Phật A Di Đà hoà với Phật Quang, Phật quang hòa với câu niệm Phật, tâm mình tương ưng với tâm Phật, đúng với Pháp Môn Tịnh Độ, các bạn thực hành chỉ 1 phương pháp Lạy Phật Trì Danh và Phản Văn Trì Danh này là đã có đủ Tín-Hạnh-Nguyện, cách này giúp niệm Phật không xen tạp, không vọng tưởng, không hôn trầm, mệt mỏi, thân không bệnh tật, lìa mọi đớn đau.

Hoà Thượng Tịnh Không nói nếu lạy Phật thường xuyên sắc thân tốt đẹp không bị thời gian không gian phá hư hoại sác than khi chết gọi là “tử ma chân kim”, thì lo gì không được an vui tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Thầy Huệ Tâm Hải
Trung Tâm Trường Sinh

Theo: http://khicongtinhdo.blogspot.com


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage