Đạo tràng Tịnh Độ
Lịch sinh hoạt đạo tràng Linh Sơn từ 05/01 đến 30/06 Giáp Ngọ
25/01/2014 16:44 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

DAO TRANG 2.jpg


LỊCH  SINH HOẠT CHI TIẾT ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ LINH SƠN

Từ 12/01 đến 29/6  GiápNgọ


NGÀY

ÂM LỊCH

NGÀY

THỨ

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TU TẬP

THÁNG 1

05/01

Thứ sáu

Pháp hội Phóng Sinh cầu an đầu năm

12/01

Thứ ba

14h Lễ khai pháp đầu năm mới.

24/01

Chủ Nhật

14h Thuyết giảng Phật Pháp.

THÁNG 2

01/02

Thứ bảy

7h30 Phóng sinh.

19h Niệm Phật kinh hành

02/02

Chủ Nhật

9h Đi phát cơm từ thiện.

09/02

Chủ Nhật

14h Thuyết giảng Phật Pháp

14/02

Thứ 6

Tối 19h Khóa lễ Sám hối và Niệm Phật

15/02

Thứ bảy

19h Niệm Phật kinh hành

16/02

Chủ Nhật

8h Chấp tác công việc chuẩn bị ngày Giỗ Tổ

17-18/02

Thứ 2 .Thứ 3

ĐẠI LỄ GIỖ TỔ CHÙA    

29/02

Thứ bảy

8h Đi làm từ thiện

30/02

Chủ Nhật

Tối 19h Khóa lễ tụng kinh A Di Đà và Sám hối

THÁNG 3

01/03

Chủ nhật

7h  Phóng sinh

19h Niệm Phật kinh hành
13/03

Thứ bảy

Chấp tác don dẹp chùa

14/03

Chủ Nhật

14h Thuyết giảng Phật Pháp

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

15/03

Thứ 2

19h Niệm Phật kinh hành.

21/03

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tụng kinh Vô Lượng Thọ. 2h30 Học Phật pháp căn bản. 4h30 Kết thúc khóa tu.

27/03

Thứ bảy

8h Phát cơm cháo từ thiện tại Bệnh Viện.

29/03

Thứ hai

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

THÁNG 4

01/04

Thứ 3

7H Phóng sinh

19h Niệm Phật kinh hành

06/04

Chủ nhật

NGÀY TU CHO NGƯỜI TRẺ

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tham vấn và chia sẻ. 2h30 Sinh hoạt tập thể. 3h30 Đi phát cơm từ thiện. 5h30 Kết thúc

12/04

Thứ bảy

8h Vệ sinh toàn bộ chùa

13/04

Chủ Nhật

TỔ CHỨC PHẬT ĐẢN (dự kiến có thể thay đổi)

Giảng pháp hoạt động chào mừng Phật Đản

14/4

Thứ 2

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

15/04

Thứ 3

19h Niệm Phật kinh hành

20/04

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tụng kinh Vô Lượng Thọ. 2h30 Học Phật pháp căn bản. 4h30 Kết thúc khóa tu.

26/04

 

Thứ bảy

8h Đi làm từ thiện

14h Vệ sinh toàn bộ chùa

30/04

Thứ 4

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

THÁNG 5

01/05

Thứ  5

7h Phóng sinh

19h Niệm Phật kinh hành

04/05

Chủ nhật

NGÀY TU CHO NGƯỜI TRẺ

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tham vấn và chia sẻ. 2h30 Sinh hoạt tập thể. 3h30 Đi phát cơm từ thiện. 5h30 Kết thúc

10/05

Thứ bảy

14h Vệ sinh toàn bộ chùa

11/05

Chủ Nhật

14h Thuyết giảng Phật Pháp

14/05

Thứ 4

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

15/05

Thứ  5

19h Niệm Phật kinh hành

17/05

Thứ bảy

8h Phát cơm cháo từ thiện tại Bệnh Viện.

25/05

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tụng kinh Vô Lượng Thọ. 2h30 Học Phật pháp căn bản. 4h30 Kết thúc khóa tu.

29/05

Thứ 5

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

THÁNG 6

01/06

Thứ  6

7h Phóng sinh

19h Niệm Phật kinh hành

04/06

Chủ nhật

NGÀY TU CHO NGƯỜI TRẺ

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tham vấn và chia sẻ. 2h30 Sinh hoạt tập thể. 3h30 Đi phát cơm từ thiện. 5h30 Kết thúc

10/06

Thứ bảy

14h Chấp tác vệ sinh toàn bộ chùa

11/06

Chủ Nhật

14h Thuyết giảng Phật Pháp

14/06

Thứ 4

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

15/06

Thứ 5

19h Niệm Phật kinh hành

17/06

Thứ 7

8h Phát cơm cháo từ thiện tại Bệnh Viện.

24/06

Thứ 7

14h Vệ sinh toàn bộ chùa

25/6

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

7h30 Học nội quy. 8h Thuyết giảng Phật Pháp. 9h30 Niệm Phật kinh hành. 11h Dùng cơm trưa. 12h Nghỉ trưa. 1h30 Tụng kinh Vô Lượng Thọ. 2h30 Học Phật pháp căn bản. 4h30 Kết thúc khóa tu.

29/06

Thứ 5

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh và Sám hối

Ngoài ra có các chương trình hoạt động quy mô lớn, chùa sẽ có thông báo sau.

Mọi chi tiết sẽ cập nhật trên website: www.chuataosach.com 

địa chỉ facebook: http://www.facebook.com/admin.phathoc.net

Hoặc liên lạc email: daotranglinhson@yahoo.com

 

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch