Kinh Nhạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Tiếng Hoa)
21/04/2010 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: