Bắc truyền
Kinh Vô Lượng Thọ
Thích Trí Tịnh
09/07/2555 11:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kinh Vô Lượng Thọ Phật được pháp sư Khuơng Tăng Khải dịch sang tiếng Hán từ thời Tào Ngụy (sau thời Tam Quốc). Sau này được hòa thượng Thích Trí Tịnh chuyển ngữ sang tiếng Việt.

                                     Mục Lục

                            PHẦN I (phẩm 1 - 8)

                        PHẦN II (phẩm 9 - 19)

                        PHẦN III (phẩm 20-28)

                        PHẦN IV (phẩm 29 -34)Tiêu điểm: