Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 17

KANHAPA

(Krsnacarya, Vị đạo sư trong màn đêm) ^

 

Nếu chỉ vì lòng nghen tị

Ra sức hành trì các pháp môn

Nỗ lực tích luỹ các công đức

Tất cả đều vô ích mà thôi

Vì ngươi không thể nào đạt tới thần thông

Nếu ngươi không có đựơc dự dìu dắt của một chân sư

Như chiếc xe kia thiếu bánh

Chẳng thể nào lăn trên đường đi

Chỉ có bậc thầy mới có thể

Chắp cho ngươi đôi cánh rộng

Ðể ngươi có thể vút bay trên trời cao.

 

Ðạo sư Kanhapa còn được biết dưới cái tên khác,Krsnacarya, vốn là con trai của một quan văn. Ngài thọ pháp tại đại tu viện Somapuri. Ðây là một trong số những tu viện lớn được vua Dharmapala xây dựng nên.Chân sư của ngài là đại-thành-tựu-giả Jalandhara.

Ngài Kanhapa tu tập thiền định trong 12 năm thì bắt đầu thấy có những hiện tượng sở đắc. Một hôm khi đang ở trong định,ngài thấy hảo tướng rõ ràng của thủ thần Hevajra cùng các quyến thuộc của vị thần này thì đất dưới chỗ ngài ngồi rung chuyển mạnh. Thấy thế, Kanhapa lấy làm tự mãn. Nhưng Kim cang Du-già Thánh nữ (Dakini) hiện ra bảo cho ngài biết rằng đó chỉ là sơ chứng,chứ chưa phải là cứu cánh rốt ráo.

Kanhapa lại tiếp tục công phu cho đến một ngày nọ ngài nảy sinh ý định  thử xem định lực của mình đạt tới mức nào.Ngài đặt bàn chân lên đá,chân ngài liền lún sâu như đạp vào bùn để lại cả dấu chân.Một lần nữa,vị thánh nữ hiện ra khuyên ngài phải tiếp tục nỗ lực tu tập.

Một hôm vừa xuất định , ngài thấy thân thể bềnh bồng bay là-đà cách mặt đất khoảng bốn năm tấc.Vị thánh nữ hiện ra bảo cần tiếp tục chuyên cần hơn nữa.Kanhapa lại nỗ lực công phu cho đến một hôm khi vừa xuất định,ngài nhìn thấy bảy cái lọng che đầu ngài và bảy cái trống Damaru bay lượn quanh tự kêu vang khắp trời (Damaru là một loại pháp khí bằng sọ người hay sọ thú để triệu thỉnh quỉ thần), ngài Kanhapa bảo với môn đệ rằng:

-Nay đã đạt mục đích.ta sẽ đi Lankapuri, thuộc đảo quốc Sri Lanka. Lúc đến gần đảo nọ,Kanhapa muốn chứng tỏ thần lực của mình bèn vận thần thông đạp xé nước để đi qua . Vừa đi ngài vừa nghĩ thầm:

-Ngay cả thầy ta cũng chưa chắc làm được như vầy.

Niệm ấy vừa khởi lên trong tâm của Kanhapa, ngài bị chìm ngay xuống biển.Kế đó,một ngọn sóng lớn đánh dạt ngài vào bờ.Vừa khi ấy,ngước mặt nhìn lên trời,Kanhapa thấy thầy mình bay lơ lửng trên đầu.Vị sư phụ hỏi:

-Kanhapa! Ngươi đi đâu đấy? Có chuyện gì mà trông thấy thảm thương vậy?

-Bạch thầy! Ðệ tủ đang trên đường đi đến Lankapuri để độ người.Chẳng may vì mất thần thông nên rơi xuống đây.

-Hoằng pháp độ sinh là việc tốt. Nhưng tốt hơn ngươi nên đến Pataliputra tìm cho ra đại đệ tử của ta. Y làm nghề dệt ở thành phố này. Nếu ngươi muốn thành tựu đạo quả,hãy tuyệt đối vâng lời của y.

 

Nghe lời thầy, Kanhapa lại đi về hướng thành phố Pataliputra. Lạ thay, thần lực của ngài tự nhiên hồi phục. Những cái lọng và những cái trống Damaru lại xuất hiện trên đầu, ngài đi đến đâu chúng theo đến đấy.

Ðến Pataliputra, ngài để lại 3.000 môn đồ bên ngoài thành, rồi một mình đi vào thành phố để tìm người thợ dệt. Ngài đi từ đầu phố đến cuối phố, hễ nhà nào có khung dệt thì ngài dừng lại, dùng thần nhãn dứt đứt sợi chỉ trong guồng. Nếu người nào dùng tay để nối sợi đứt thì Kanhapa hiểu rằng ngài còn phải tiếp tục tìm kiếm.

Thế rồi, rốt cùng ngài cũng tìm thấy con người mà ngài cần tìm thấy, khi ngài nhìn thấy sợi tơ mà ngài dùng thần thông bứt đứt tự nhiên nối liền lại. Kanhapa đến vái chào người thợ dệt và cầu pháp.Người thợ dệt hỏi:

-Ngươi một lòng qui thuận ta chăng?

-Thưa vâng, đệ tử xin phục tòng mọi mệnh lệnh của chân sư.

-Vậy, hãy theo ta.

Cả hai cùng đi ra mộ địa,nơi ấy có một cái thây ma còn tươi. Thợ dệt hỏi:

-Ngươi ăn xác chết được chăng?

Kanhapa quì gối, rút dao,xẻ một miếng.

”Không phải vậy!” Hãy làm như thế này”,người thợ dệt hoá thành con sói nhảy đến cạnh xác chết,xé thây ma ra ăn một cách ngấu nghiến. Ðoạn biến trở lại thành người ,y bảo:

-Ngươi chỉ có ăn thịt người khi ngươi biến thành thú mà thôi.

Nói xong, người thợ dệt rặn bụng lòi ra ba cục phân,y cầm một cục lên đưa cho Kanhapa:

-Nào,  ăn đi!

-Không thể thế được.Nếu tôi ăn của này,mọi người sẽ nhạo báng tôi.

Không nói lời nào,người thợ dệt cầm lấy một cục đưa vào mồm ăn, chư thiên hiện ra chia nhau ăn cục khác. Còn cục thứ ba bị một con rồng bay đến tha đi.

Kế đó,họ quay về thành phố,người thợ dệt đưa cho Kanhapa năm xu để mua rượu và thức ăn.

-Bây giờ ngươi hảy đi gọi các đệ tử của ngươi đến đây để cùng ta dự tiệc Pháp.

Kanhapa vừa đi vừa nhủ thầm:

-Chỉ có ngần này tiền không đủ cho một người ăn,làm sao mà thầy bảo đãi cả bọn ta?

Và khi mọi người tề tựu đầy đủ,người thợ dệt tác pháp cúng dường,lập tức vô số thức ăn,vật uống hiện ra la liệt,toàn là sơn hào mỹ vị.Bửa tiệc kéo dài bảy ngày bảy đêm.Mọi người không sao ăn hết,Kanhapa lấy làm bực bội,thầm nghỉ:

-Ăn thế này thì biết bao giờ mới xong? Ta phải đi thôi.

Kanhapa ném phần thức ăn thừa cho ngạ quỹ rồi gọi đệ tử lên đường mà không một lời từ biệt.Người thợ dệt cất tiếng mắng theo:                       

Này lũ trẻ đáng thương

Các ngươi tự huỷ mình

Các người là những kẻ

Dứt lìa trí huệ lớn

Ra khỏi tâm từ bi

Bỏ đi? Ngươi được gì ?

Lọng, trống là chuyện nhỏ

Chân đế mới tột cùng

 

Nhưng Kanhapa không muốn nghe,tiếp tục lầm lũi dẫn môn đồ ra đi cho tới vùng Bhadhokura cách tu viện Somapuri khoảng năm trăm dặm về phía đông.Dừng chân nơi đây,ngài gặp một cô gái đang ngồi dưới gốc cây lệ-chi sum xuê những trái và ngài hỏi xin:

-Này nữ thí chủ,cho ta xin ít quả.

-Ta không cho.

Kanhapa vận thần lực nhìn lên cây,quả liền rụng xuống.Nhưng cô gái khẻ liéc nhìn,các trái vải lại dính trên cành như cũ.Sư tức giận dùng thần chú đả thương cô gái.Nàng đau đớn  quằn quại gục đầu xuống đất.Ðám đông chứng kiến cảnh ấy lấy làm căm phẩn:

-Ðệ tử Phật lúc nào cũng từ bi nhưng gã ác tăng này lại là một kẻ sát nhân.

Nghe họ quở trách,Kanhapa bừng tỉnh,nguôi cơn giận,thâu phép về và chửa thương cho cô gái.Thừa cơ hội nhà sư không chú ý,cô gái niệm chú đánh lại khiến sư  thổ ra máu và ở trong tình trạng rất đổi nguy kịch.Kanhapa gọi một trong các nữ thần kim cang đến cứu giúp.Vị thánh nữ vâng mệnh đi tìm dược thảo để cứu thầy.Sau bảy ngày vất vả,bà tìm được được thảo nhưng trên đường về bà lại gặp một cụ già đứng giữa đường khóc lóc,thánh nữ dừng lại hỏi nguyên cớ.Cụ già mếu máo trả lời:

-Tôi khóc vì ngài Kanhapa đã qua đời.

Nghe tin dữ,vị thánh nữ vất thuốc đi vì cho rằng không còn cần đến nữa.Nhưng khi về tới nơi,bà thấy Kanhapa chưa chết mà chỉ trong tình trạng nguy kịch.Sư hỏi thuốc đâu thì bà lắp bắp kể lại chuyện mình bị lừa.Do không có thuốc chửa nên sư phải lìa đời.

Sau cái chết tức tưởi của thầy,vị dakini này quyết tìm cho ra cô gái nọ.Bà đi khắp mọi nơi từ cõi trời cho đến cõi nhân gian và cho tới một hôm bà bắt gặp cô gái nọ đang ẩn mình trong thân cây Sambhila,bà lôi ra ngoài và dùng linh phù đánh cho một trận nhừ tử.

CHÚ GIẢI: 

Kanhapa trước tiên đã không nghe theo lời khuyên của Kim Cang Thánh Nữ,sau đó lại không vâng mệnh thầy,lại tỏ ra kiêu ngạo và khinh suất.Ngài đã bị sân hận và kiêu mạn sai xử.Vì vậy,ngài đã nhận một hậu quả bi thảm.Người thợ dệt tuy là bậc tôn túc nhưng cũng đã thất bại khi chỉ dùng thần thông để giáo huấn người,thiếu sự hài hoà giữa Bi và Trí.

Trong lúc tu tập,mặc dù Kanhapa có phần sơ chứng,đã đạt tới cảnh giới Hevajra