Phật Học Online

Video: Đại lễ Phật Đản PL 2555 tại Đài Loan

Trang nhà Phật học Online kính mời quý độc giả thưởng thức những hình ảnh trang nghiêm long trọng của Đại lễ Phật Đản PL 2555 - DL 2011 tổ chức tại phủ Tổng Thống Đài Bắc-Đài Loan


Phần 2


Phần 3


Phần 4


Phần 5


Phần 6


Phần 7


Phần 8


Phần 9


Phần 10


Phần 11


Phần 12


Phần 13


Phần 14


Phần 15


Phần 16


Phần 17


Phần 18


Phần 19


Phần 20


Phần 21


Phần 22


Phần 23


**Hoành tráng Đại lễ Phật Đản PL 2555 trước phủ Tổng Thống Đài Loan


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage