Đạo đức - Tâm lý học
Đối Diện Cái Chết
Thích Nhật Từ Nhà Xuất Bản Thời Đại
19/10/2554 04:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm TăngMỤC LỤC

 

 

Chương 1. Đối Diện Với Cái Chết

Chương 2. Đột Biến Lúc Gần Chết

Chương 3. Không Sợ Hãi Cái Chết

Chương 4. Kinh Nghiệm Trước Cái Chết

Chương 5. Đổi Vận Mệnh Lúc Lâm Chung

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Dưới nhãn quan của Phật giáo, tác phẩm Đối Diện Cái Chết do Đại đức Thích Nhật Từ trình bày tại các đạo tràng ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã phản ánh được phần nào về bản chất của cái chết. Chết không phải là hết, mà nó chỉ là một tiến trình chuyển đổi phức tạp của cả hai thể trạng tâm lý và vật lý.

Chết là một thực trạng của thành, trụ, hoại, diệt mà con người luôn trực diện và đối đầu. Tiến trình diễn biến cái chết như một quy luật, nếu không nhận thức đúng về nó, con người sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái sợ hãi và bất an.

Dưới nhãn quan của Phật giáo, tác phẩm Đối Diện Cái Chết do Đại đức Thích Nhật Từ trình bày tại các đạo tràng ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã phản ánh được phần nào về bản chất của cái chết. Chết không phải là hết, mà nó chỉ là một tiến trình chuyển đổi phức tạp của cả hai thể trạng tâm lý và vật lý. Sự chuyển đổi này không có điểm khởi đầu và mang tính vô chung. Do đó, việc đối diện và làm chủ nó là một vấn đề cần được lưu tâm ở mỗi con người.

Với sự ra đời của tác phẩm, hi vọng sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn đúng đắn hơn về cái chết, để từ đó mình có thể loại trừ được các tâm lý tiêu cực và bao nỗi ám ảnh bất an của cái chết trong cuộc đời.

(daophatngaynay.com)