Điểm sách hay
Ốc đảo tự thân
VTV
14/03/2553 04:50 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ốc đảo tự thân
Tác giả :Ni Sư Ayya Khema
Dịch giả : Diệu Liên-Lý Thu Linh
Nhà xuất bản :Phương Đông
Năm xuất bản :2008
Tổng số trang :286
Kích thước :13x20,5

 "...Lúc nào ta cũng cần nhớ rõ về tính vô thường (anicca) của vạn Pháp, không chỉ trong lúc tọa thiền. Chính niệm là trung tâm điểm trong lúc tọa thiền để đi vào định. Chúng ta chỉ có thể dành một ít thời gian cho việc tọa thiền, nhưng ta có thể dành tất cả thời gian còn lại để quán sát tâm mình. Đó là nơi khiến mọi việc trên thế gian này xảy đến cho ta. Không có gì có thể hiện hữu ngoài tâm."
Đây là một đoạn trích trong cuốn Ốc đảo tự thân của Ni sư Ayya Khema, tác giả của cuốn sách bán chạy nổi tiếng Vô ngã vô ưu. Khác biệt với những cuốn sách khác của Ayya Khema trong cuốn sách này Ni sư lại hướng dẫn chúng ta những phương pháp kỹ thuật để tự cân bằng nội tâm của mình, tìm lại sự an bình trong chính trái tim nhỏ bé của mỗi chúng ta. Như câu kinh:

                          "Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

                          Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp

                          Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

                          Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn

 Chỉ có lòng tin tuyệt đối vào Phật pháp mới có đủ sức mạnh giúp ta vượt lên những cám dỗ đời thường để thực tập thiền và kiên nhẫn đi theo con đường của Đức Phật."

Moingay1cuonsach