Lịch sử phật giáo thế giới
Các bậc chân sư yogi Ấn Độ
Nguyễn Hữu Kiệt dịch
29/10/2554 06:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời giới thiệu
Chương 1: Thời niên thiếu
Chương 2: Món linh phù
Chương 3: Phép phân thân
Chương 4: Đường lên Hy mã lạp sơn
Chương 5: Người đánh cọp
Chương 6: Thuật phi thân
Chương 7: Đức Phật mẫu Quán Thế Âm
Chương 8: Sư phụ Śrỵ yukeswar
Chương 9: Chuyến đi bằng đức tin
Chương 10: Cuộc sống ở tu viện
Chương 11: Sự giao cảm nhiệm mầu