Thiền học
Ba Mươi Ngày Thiền Quán
05/07/2553 01:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ba Mươi Ngày Thiền Quán
Mục lục

Ba Mươi Ngày Thiền Quán 
Kim Chỉ Nam Thiền Vipassana 

Nguyên tác: The Experience of Insight,
Joseph Goldstein, 1976
Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên, 1992

Nhà Xuất Bản Sinh Thức
P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172-1223, U.S.A.
Điện thoại: (703) 787-3377


  Mục lục
[00] LỜI GIỚI THIỆU 
[01] Buổi tối thứ nhất: LỜI DẠY MỞ ÐẦU 
Buổi tối thứ hai: BÁT CHÁNH ÐẠO 
Buổi sáng thứ ba: BÀI THỰC TẬP: CẢM THỌ 
Buổi tối thứ tư: CHÚ Ý ÐƠN THUẦN 
Buổi sáng thứ năm: BÀI THỰC TẬP: TƯ TƯỞNG 
Buổi tối thứ năm: KHÁI NIỆM VÀ THỰC TẠI
[02] Buổi sáng thứ sáu: Bài thực tập - NHỮNG ÐỐI TƯỢNG CỦA CẢM GIÁC 
Buổi tối thứ bảy: NHỮNG MẪU CHUYỆN 
Buổi sáng thứ tám: Bài thực tập - TÁC Ý 
Buổi sáng thứ chín: Bài thực tập - ĂN TRONG CHÁNH NIỆM 
Buổi tối thứ chín: NGŨ TRẦN CÁI 
Buổi sáng thứ mười: B
ài thực tập - QUÁN TÂM THỨC 
Buổi tối thứ mười: DŨNG SĨ 
[03] Buổi sáng thứ mười một: TRÒ CHƠI ÐỊNH TÂM 
Buổi tối thứ mười hai: Ba Trụ Pháp - BA-LA-MẬT 
Buổi tối thứ mười ba: THÁNH JOHN và THÁNH FRANCIS 
Buổi tối thứ mười bốn: TỨ DIỆU ÐẾ 
Buổi tối thứ mười lăm: SỰ CƯƠNG QUYẾT NỬA VỜI 
[04] Buổi tối thứ mười sáu: NGHIỆP QUẢ 
Buổi tối thứ mười bảy: Bài thực tập - HÔN TRẦM 
Buổi tối thứ mười tám: SỰ TRONG SẠCH VÀ HẠNH PHÚC 
Buổi tối thứ mười chín: TÍN NGƯỠNG 
[05] Buổi tối thứ hai mươi mốt: THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 
Buổi tối thứ hai mươi hai: CHẾT VÀ TỪ BI 
Buổi tối thứ hai mươi lăm: ÐẠO 
Buổi tối thứ hai mươi sáu: THẤT GIÁC CHI 
Buổi tối thứ hai mươi chín: CON ÐƯỜNG CỦA PHẬT 
Buổi sáng thứ ba mươi: KẾT THÚC 

-ooOoo-

LỜI GIỚI THIỆU 

Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Ðộ để học thiền Vipassana, một pháp thiền quán thuộc truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, dưới sự hướng dẫn của các thiền sư nổi tiếng đương thời như các ngài Munindra, Goenka, Sayadaw... Sau một thời gian, ông trở về Hoa Kỳ để mở một thiền viện và hướng dẫn những khóa tu thiền nhiều ngày tại Barre, Massachusetts. Hiện nay tại thiền viện này, số thiền sinh đến tham dự mỗi năm rất đông, trong đó có cả những bậc đã xuất gia. 

Joseph Goldstein là một vị thầy rất đặc biệt. Ông có lối dạy giản dị và trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Lời ông nói rất dễ hiểu và rõ ràng, vì nó được xuất phát từ kinh nghiệm thực hành của ông. Trong quyển sách này, ta có thể cảm nhận được rằng những lời ông dạy đều được bắt nguồn từ sự chứng nghiệm của ông qua công phu thực tập thiền quán nhiều năm. 

Ông Joseph Goldstein dạy thiền Vipassana như là một phương pháp giúp ta nhìn thấy được chân tướng của sự vật, không bị thành kiến, óc phân biệt làm lu mờ. Những bài pháp của ông gồm những phương thức thực hành thực tiễn, dạy cho các sống không dính mắc, với một tâm từ bao la. Nhưng ông bao giờ cũng giữ được một đức tính quan trọng là tánh khôi hài, nó giúp cho học trò của ông được thoải mái trong những khóa tu thiền tích cực nhiều ngày. 

Ðây là một quyển sách thực hành, một kim chỉ nam cho những ai muốn học về thiền quán Vipassana, một pháp môn thiền thuộc truyền thống Nguyên Thủy Phật giáo. Quyển sách này ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn của ông Goldstein trong suốt thời gian khóa tu ba mươi ngày của ông. Trong đó có cả phần trả lời cho những thắc mắc, khó khăn do các thiền sinh nêu lên, sau mỗi ngày thực tập. Cả khóa tu thiền ba mươi ngày được diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ trừ phần vấn đáp. Chương trình mỗi ngày gồm có ngồi thiền và đi kinh hành xen kẽ nhau, bắt đầu từ lúc 5:00 sáng cho đến khuya. Thường thì mỗi khóa như vậy có khoảng từ 50 đến 200 thiền sinh thực tập chung với nhau. 

Thiền quán là một phương pháp để thấy được tâm mình. Nhưng sự hiểu biết ấy không thể có được bằng lý luận, kiến thức mà bằng sự thực hành. Những lời dạy của ông Joseph Goldstein rất thực tế và có ích lợi, không những chỉ trong khi ngồi thiền mà còn trong lúc sống ở ngoài đời. Ðây là một quyển sách thực hành rất giá trị, có thể làm bạn đồng hành hướng dẫn, nhắc nhở ta trên suốt con đường tu học. 

Sinh Thức 

-ooOoo-

Source: buddhanet.net

Các tin đã đăng: