Thể loại sách khác
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin
09/10/2554 07:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MỤC LỤC

 

Chương 1: Vấn đề hiện đại hóa

Chương 2: Những tu viện thể nhập

Chương 3: Những nguyên lý làm nền tảng cho triết học hành động của Đạo Phật ngày nay

Chương 4: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

Chương 5: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

Chương 6: Những dòng tu Tiếp Hiện

Kết luận

 ***


Hiện đại hoá đạo Phật không có nghĩa là thế tục hóa đạo Phật. Đạo Phật đi vào cuộc đời nhưng không bị cuộc đời làm giảm mất đi những đặc tính siêu việt của nó. Mất đi những đặc tính siêu việt này thì đạo Phật không còn là đạo Phật.

(daophatngaynay.com)