Thể loại sách khác
Ðạo Gì?
Thích Trí Siêu
26/02/2553 05:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ðạo Gì?

Hồi ký sau nhiều năm học đạo với Ðại Thừa,
Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa Tây Tạng
1996

Mục Lục

Chương I

Mở Ðầu
Giác ngộ giải thoát
Giáo lý, giáo điều, giới luật
Ăn chay, ăn mặn
Thầy tu có vợ
Tìm thầy trong khung
Tìm thầy đắc đạo

Chương II

Theo Tây Tạng
Tông phái Tây Tạng
Nhập thất
Âm dương, nam nữ
Luân xa

Chương III

Ngã tâm linh
Nhân quả
Tình thương
Ðạo gì?


                                                                    Nguồn :Đạo Phật Ngày Nay