Đạo đức - Tâm lý học
Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
Thích Kiên Định
02/11/2554 14:44 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

lotus-lilyopen.jpg

 “Vay trả, trả vay” là công năng, hoạt dụng và địa vị của thức (năng-hoạt-vị thức) biến chuyển khiến vòng sasāra (luân hồi) luôn tiếp diễn. Có lẽ chúng ta chẳng ngỡ ngàng gì với nghi vấn”


Mục Lục

Vay Trả Trả Vay

Mối Tương Quan Với Thế Giới Siêu Hình HT. Thích Trí Quảng