Đời sống
Nghệ thuật tạo Hạnh phúc
Tác Giả: ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA và Bác Sĩ HOWARD C. CUTLER Dịch Giả: Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG
Đã cập nhật: 0 phút
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHẦN I

MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI

-ooOoo-

CHƯƠNG 1

QUYỀN HƯỞNG HẠNH PHÚC

"Tôi tin là mục đích chính của cuộc đời là tìm cầu hạnh phúc. Điều đó thật rõ ràng. Dù ta tin vào tôn giáo hay không, dù ta tin vào tôn giáo này hay tôn giáo kia, tất cả