Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)
Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966)
29/10/2554 06:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 

Mục lục

 

Lời nói đầu

Phần Thứ Nhất - Từ Khi Sanh Ra Ðến Lúc Ðạt Thánh Quả

Phần Thứ Hai - Trí Duyên Viên Mãn Tình Bằng Hữu

Phần Thứ Ba - Ðoạn Chót Của Cuộc Ðời Ngài Trả Món Nợ Trần Cuối Cùng

Phần Thứ Tư - Pháp Của Ðại Ðức Sàrìputta

Phần Thứ Năm - Ðại Ðứcsàriputta Trong Túc Sinh Truyện (Jàtaka)

Phụ Lục - Những Thánh Tích Của Hai Ðại Ðức Sàrìputta Và Mahà Moggallàna

 

 

"Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa".

Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác
Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành,
không còn luân hồi trong tam giới nữa.

 

Lời Nói Ðầu

 

 

Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng tìm thấy không biết bao nhiêu những cuốn sách nói về đức Phật hoặc chung quanh các lời dạy, những giáo thuyết của Ngài.

Tuy nhiên, quả vị của một đấng Phật Tổ lại là quả vị cao nhất, hoàn toàn nhất trong các đạo quả giải thoát mà hành giả (Phật tử) đang đi trên con đường Bát Chánh phải tr?i qua một thời gian vô lượng, với một lòng kiên nhẫn sắt đá mới có thể đạt được.

Gương giải thoát trong Phật giáo không phải chỉ riêng là đức Phật, mặc dù Phật là một tấm gương sáng nhất trong những tấm gương soi thấu con đường tận diệt vô minh phiền não, mà còn có những tấm gương khác cũng vô cùng rực rỡ và đáng noi gương không kém. Những tấm gương ấy là những vị Ðộc Giác hay Thinh Văn Giác, tức những đệ tử Phật đã được chứng quả giải thoát.

Trong thời gian đức Phật còn tại thế nhiều vị Ðại đệ tử của Ngài đã đóng những vai trò rất quan trọng trong công việc truyền bá Phật giáo và lèo lái con thuyền Giáo Hội.

Ðề cập đến những vị Thánh Tăng ấy chúng ta không thể nào không nhắc đến lịch sử của Ngài Sàrìputta (Xá Lợi Phất). Ngài chẳng những là một Ðại đệ tử ưu tú của đức Phật, mà còn là một nhà thông thái có thể xem là bậc nhất trong hàng Thinh Văn Giác.

Ngày nay, nếu chúng ta có dịp đi hành hương ở các nước Phật giáo theo truyền hệ Nam Tông như các nước Tích Lan, Miến Ðiện, Thái Lan v.v... các Phật tử chắc chắn sẽ trông thấy trên bệ thờ đấng Giải Thoát, hai bên mặt và trái của đức Phật, có tượng hai vị Ðại đệ tử đứng chấp tay hầu Ngài. Một trong hai vị đó chính là Ðức Thinh Văn Giác Sàrìputta (Xá Lợi Phất) vậy.

Lịch sử của vị Ðại đệ tử này cũng chẳng kém phần đạo vị và rất xứng đáng cho mọi người noi gương, vì con đường giải thoát của Ngài đã đi cũng lại là con đường Bát Chánh của chư Phật.

Do đó kẻ phiên dịch cuốn sách nhỏ bé này không có ước vọng gì hơn là cống hiến cho quí vị Phật tử bốn phương thêm một tài liệu làm gương mẫu quí giá, hầu may ra có thể đáp ứng được phần nào nguyện vọng của những ai hằng ước nguyện chóng giải thoát hay trở thành bậc Thinh Văn Giác.

Ngưỡng mong quí vị học giả Cao Tăng chỉ dạy thêm nếu bản dịch này có điều chi sơ sót. Người dịch vô cùng cảm tạ.

Nguyện cầu Tam bảo hộ trì cho Ngài Ðại Ðức NYANAPONIKA, vị đã có công nghiên cứu và soạn ra quyển sách này.

Xin cho tất cả chúng sanh đều được an vui và không bao giờ oan trái.

Dịch Giả
NGUYỄN ÐIỀU, 1966

 

HỒI HƯỚNG

Thành tâm chia đều phần phước phiên dịch này đến tất cả chúng sanh,
nhất là song đấng sinh thành và các bậc thầy tổ của dịch giả.

Nguyễn Ðiều
Sàigòn tháng 12/1966

 

PHẬT NGÔN:

Không sự bố thí nào quí hơn là bố thí pháp bảo
Không hương vị nào quí hơn hương vị của pháp bảo
Không sự thỏa thích nào quí hơn sự thỏa thích trong pháp bảo
Không sự vượt thắng cái khổ nào quí hơn là vượt thắng cái khổ dục vọng.

(Trích Pháp Cú Kinh, Dhammapada 354)


Các tin đã đăng: