Thiền học
Đối Thoại Thiền
Giai Không Pháp Bảo, Sydney 1997
24/10/2553 04:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mục Lục

Lời nói đầu

[1-10]

1.         Finding a diamond on muddy road

            Tìm viên ngọc quí trên đường lầy

2.         Obedience

            Vâng lời

3.         Learning to be silent

            Học im lặng

4.         Time to die

            Ðến thời phải chết

5.         Midnight excursion

            Du hí giữa đêm

6.         Teaching the ultimate

            Lời chỉ giáo thâm hậu

7.         Zen dialogue

            Ðối thoại thiền

8.         The real miracle

            Phép lạ kỳ diệu

9.         No work, no food

            Không làm việc, không ăn

10.       Great waves

            Ðại Lãng

 

[11 -20]

 

11.       Is that so?

            Thế à?

12.       Gudo and the emperor

            Gudo và Thiên hoàng

13.       Ten successors

            Mười người đắc đạo

14.       Reciting sutras

            Tụng kinh

15.       Three days more

            Ba ngày nữa

16.       The moon cannot be stolen

            Mặt trăng không ai đánh cắp được

17.       A mother’s advice

            Lời khuyên của mẹ

18.       My heart burns like fire

            Tâm tôi bừng vỡ như lửa cháy

19.       The gate of Paradise

            Cửa Thiên đường

20.       In the hands of destiny

            Trong bàn tay định mệnh

 

[21-30]

 

21.       The last will and testament

            Lời di chúc cuối cùng

22.       Just go to sleep

            Hãy yên giấc

23.       True reformation

            Cải hóa chân thật

24.       Non-attachment

            Không vướng mắc

25.       Buddha’s Zen

            Thiền của Phật

26.       Storyteller’s Zen

            Thiền của người kể chuyện

27.       No attachment to dust

            Không luyến ái nhiễm ô

28.       Soldiers of humanity

            Chiến sĩ của lòng nhân từ

29.       What are you doing? What are you saying?

            Ông đang làm gì?  Thầy đang nói gì?

30.       Stingy in teaching

            Hà tiện lời dạy

 

 

 Lời Nói Ðầu 

Như là một đại tập thành của nhiều người viết qua nhiều năm tháng, không những chỉ một tháng, một năm, hai hoặc ba năm mà là thời gian dài trên mười năm có lẽ, của gần 30 ngòi bút thực hiện. 

Trước khi ấn hành sách, tôi dự định gởi thư từng vị, nhưng sau lại thôi.  Vì duyên cách do cộng nghiệp xa quê hương một phần, một phần vì suy nghĩ tới hai điểm chính sau: 

Thứ nhất: Những cây bút đã đóng góp để hoàn thành tác phẩm không chỉ người sinh sống tại Úc mà như có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Ðan Mạch, Úc, v.v… Trong số có người vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới, như đạo hữu Tâm Trí – Ðan Mạch- không nói lời từ giã mà như để lại chúng ta bao thiền vị đạo tình của năm tháng ngày nào … Người thì không còn nữa mà lời như chẳng bao giờ mờ phai nơi tâm trí người đọc. 

Thứ nhì: Những vị góp phần vào phần: “Ðối Thoại” của 10 năm về trước cũng như hiện tại đều là những người thích làm văn nghệ, cần học hỏi đổi trao hơn là vị ngã.  Cái nhìn theo thiền quán có khác, hẳn độc giả sẽ thấy qua việc suy cứu từng lời từng câu nhẹ nhàng thâm thúy có cân nhắc kỹ của họ trong những bài tham cứu kế tiếp sẽ dễ tri nhận hơn. 

Sách này nhằm góp phần tô điểm hương thiền, và: 

Mượn văn tự như phương tiện tải đạo để đạt lý chân

Nêu rõ chánh tín phá trừ mê tín

Tận dụng tự lực hơn cầu tha lực

Tâm làm chủ, tạo tác sơn hà, đại địa, không do một đấng sáng tạo nào hình thành vũ trụ này cả.

Ứng dụng Tam vô lậu học: Văn – tư – tu một cách tinh tế. 

Vì thế, sách càng đọc càng hăng say, như đưa người đọc đi vào một sự khám phá mới đầy thú vi, chẳng khác nào nhà khoa học khám phá ra được những phát minh mới, những hành tinh mới lạ, nhằm thỏa mãn nhu cầu tri thức thời đại. 

Và đây không phải là một cuốn sách thông thường nên có thể được xem như là: 

Phần tặng phẩm hiếm quí gởi trao những tâm hồn đồng điều biết thưởng thức cái đẹp trong thuật trừng tâm qua nghệ thuật Thiền.

Món quà tinh thần tao nhã tặng hiến mẹ cha, trao cho người thân thiết, gởi biếu bậc thầy ân nhân… đã tác tạo ta nên vóc nên hình, đầy đủ trí khôn góp mặt vào đời qua những chặn đường chông gai thử thách.

Gói hành trang cần thiết cho người học đạo, tìm cầu chân lý đạt đạo giải thoát.

Và sau hết, chiếc vòng kim cô mắc dính vào những ai đọc sách không đạt ý, chỉ vin lời. 

Mấy lời thưa trước, để độc giả khi cầm sách trên tay suy nghĩ kỹ xem nên đọc với tâm trạng nào… 

Ðây cũng chỉ mới cuốn I, nên phải gọi là bộ sách mới đúng.  Cuốn II sẽ cống hiến độc giả tiếp theo tùy hoàn cảnh và điều kiện nhân duyên thuận tiện.  Ước mong được các bậc cao minh, quý vị thiện hữu tri thức chỉ giáo và bổ chính những chỗ lệch lạc, sai lầm để trong lần tái bản, sách được hoàn chỉnh hơn, thì tác giả lấy làm vô cùng thâm tạ. 

Bây giờ quý vị thử giở đọc hết từng trang từ đầu tới cuối để quên hết mọi việc chung quanh.  Mong thay! 

Một ngày cuối tháng tám năm con trâu (1997)

Sydney

GIAI KHÔNG