Sách hay
Con đường an vui - Thích Nhật Từ
06/01/2557 20:23 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đức Phật nói, nếu giữ tâm vững như hòn đảo trước phong ba bão táp của cuộc đời thì chúng ta sẽ có được chất liệu an vui, an vui về thái độ, tinh thần, cách sống và những điều kiện xung quanh mà ta đang có. Điều này đòi hỏi đến quá trình huấn luyện lâu dài.

                                                        T14_Con_Duog_An_Vui_300_365089859.jpg

                                                              MỤC LỤC

 

                                                           Chương 1: Hạnh an vui 

                                                           Hạnh phục vụ

                                                           Hạnh kiên nhẫn

                                                           Hạnh tùy hỷ

                                                           Hạnh không sợ hãi

                                                           Hạnh buông xả

                                                           Chương 2: Chất liệu an lạc

                                                           Hạnh phúc & an lạc

                                                           Để được an lạc

                                                           Hồn nhiên và an lạc

                                                           Khép lại quá khứ

                                                           Thiết thực hiện tại

                                                           Giao thoa tâm linh

                                                           Chương 3: Chung một niềm vui

                                                           Chia sẻ niềm vui

                                                           Vươn lên từ nghịch cảnh

                                                           Vui với phúc của người

                                                           Tán dương công đức

                                                           Giúp đời cụ thể

                                                           Tùy thuận hoàn cảnh

                                                           Tùy thuận chúng sinh

                                                           Hạnh tùy hỷ công đức

                                                           Không chia vui mê tín

                                                           Thế giới cực lạc

 

                                                           vi • CON ĐƯỜNG AN VUI

 

 

                                                           Chương 4: Con đường an vui

                                                           Phóng thích nỗi sợ hãi

                                                           Quán như đang bố thí

                                                           Có gì phải sợ hãi

                                                           Nhận lỗi về mình

                                                           Buông xả khổ đau

                                                           Chương 5: Để trọn niềm vui

                                                           Tiếp biến văn hóa

                                                           Tiết kiệm để sống hạnh phúc

                                                           Hòa nhập văn hóa

                                                           Khép lại buồn lo

                                                           Chuyển hóa nỗi đau

                                                           Chấm dứt khủng bố và hận thù

                                                           Vì một thế giới không còn đau thương

                                                           Chương 6: An lạc cát tường

                                                           Cúng “sao” hay cúng trước?

                                                           An lạc thân tâm

                                                           An lạc lời nói

                                                           An lạc tâm ý

                                                           Thệ nguyện an lạc

                                                           Cát tường và điềm lành

                                                           Chương 7: An vui trong kinh Pháp Cú

                                                           An vui nhờ thực tập

                                                           Buông bỏ oán thù

                                                           Sức khỏe và an lành

                                                           Từ bỏ tham dục

                                                           Không bị chướng ngại

                                                           Vượt qua thắng bại

                                                           Biết sống một mình

                                                           Thân cận người trí

                                                           Tắt lửa tham sân