Tịnh độ
Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị
10/01/2557 07:16 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trong Kinh Di Ðà dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều hơn, ngoài trì danh niệm Phật ra còn có Quán Tượng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ trong ba bộ Kinh Di Ðà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì danh hiệu Phật.

Khai Thị

Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng

Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Ðường


Mục Lục


                                              1. Rộng Mở Tâm Lượng

                                              2. Pháp Môn Nhị Lực

                                              3. Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng

                                              4. Pháp Môn Tịnh Ðộ

                                              5. Tự Hành Hóa Tha

                                              6. Niệm Phật Ðối Trị Vọng Tưởng

                                              7. Vãng Sanh Tây Phương

                                              8. Tri Ân Báo Ân

                                              9. Giữ Chánh Niệm Phục Ma Vương

                                              10. Phát Tâm Bồ Ðề