Đời sống
Sống Thức Tỉnh Trong Cuộc Đời
Tu Viện Kim Sơn ấn hành năm 2003 - Phật lịch 2547 Thích Nhuận Hải
08/06/2554 06:56 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vài Nét về Tác Giả 

 

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thầy Nhuận Hải từ khi Thầy mới hòa mình vào khung cảnh núi rừng của Tu viện Kim Sơn. Thầy thường giảng Phật pháp và hướng dẫn thiền tập cho chúng tôi và các thiền sinh trong các khóa tu ngắn hạn tại tu viện. Sau nhiều lần chúng tôi được gần gũi tu học và thân cận, giữa chúng tôi và Thầy đã phát khởi một mối thân tình. Thầy luôn ân cần thăm hỏi chúng tôi về đời sống và khuyến nhắc tu tập.

Vì vậy, có lần Thầy trao chúng tôi một tập bản thảo, gồm các bài giảng và viết của Thầy đã đăng trên một số báo và các trang Internet. Thầy muốn duyệt lại bài vở và nhờ chúng tôi thiết kế tập sách. Dự án nhỏ này xúc tiến trong tinh thần “tùy duyên, vô cầu” và kéo dài hơn một năm. Trong thời gian đó, qua những lần trò chuyện bên chén trà, chúng tôi được biết về Thầy nhiều hơn.

Thầy Thích Nhuận Hải, pháp danh tự Đạo Tâm, pháp hiệu Tuệ Đức, thế danh Phan Trọng Vĩnh, sinh ngày 5 tháng 1, 1964 tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Năm 15 tuổi, Thầy xuất gia tu học với Thượng tọa Thích Ngộ Tánh tại tu viện Viên Ngộ, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Sau một thời gian được Thầy bổn sư hướng dẫn tu học, Thầy đã đến tham học với Thượng tọa Tịnh Nghiêm và Thượng tọa Tịnh diệu tại Tu Viện Giác Hải, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, đồng thời học thêm về văn hóa phổ thông.

Năm 1987, Thầy Nhuận Hải vào học tại trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, Cơ sở II, thuộc Thiền viện Vạn Hạnh, Sài Gòn. Thầy tốt nghiệp năm 1992.

Tháng 9, 1994, cơ duyên hội đủ, Thầy được Thiền sư Nhất Hạnh bảo trợ sang Pháp tu học tại Đạo tràng Mai Thôn, dưới sự dẫn dắt của Ngài và quý vị giáo thọ tại đây. Đến tháng 1, 1997, Thầy tiếp nhận lễ Truyền Đăng Đắc Pháp, cử làm giáo thọ, do Thiền sư Nhất Hạnh truyền trao.

Sau một thời gian trở về Việt Nam hoằng pháp, một lần nữa, cơ duyên xuất ngoại lại đến với Thầy. Ngày 12 tháng 7, 2001, Thầy được Thượng tọa Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, California, bảo lãnh sang Hoa Kỳ để hành đạo.

Từ đó đến nay, Thầy trú tại Tu viện Kim Sơn, vừa tu tập, nghiên cứu, và phụ lực với Thượng Tọa Viện trưởng trong các Phật sự tại tu viện. Ngoài ra, thể theo lời mời, Thầy còn giảng dạy Phật pháp và hướng dẫn thiền tập cho các hàng Phật tử ở những đạo tràng tại miền bắc California (đạo tràng thiền quán Chùa An Lạc, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hayward, v.v…) cũng như tại các tiểu bang Arizona, Illinois, và Wisconsin.

Thầy Nhuận Hải là một trong những vị tu sĩ trẻ tại hải ngoại, đang tích cực tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp của chư Tôn Đức Hòa Thượng tiền bối. Chúng tôi nhận thấy, qua những bài pháp thoại thực tiễn và dễ hiểu của Thầy, cũng như qua những khóa tu do Thầy hướng dẫn, mọi giới Phật tử xa gần đã đón nhận được nhiều lợi lạc tâm linh để làm tươi mát đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

San José, California, 12/29/2002

Quảng Minh Thắng kính ghi