Đời sống
Hạnh Phúc Giữa Đời Thường
Thích Nhật Từ Nhà Xuất Bản Phương Đông
03/09/2554 22:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


MỤC LỤC

 

Chương 1: Tìm kiếm hạnh phúc

Nghĩ đến người nghèo khó

Làm phước báu với tâm rộng lượng

Hạnh phúc và trung đạo

Thời gian đạt hạnh phúc

Hạnh phúc là thực tập

Ba lần quy y Tam bảo

 

Chương 2: Thuật sống hạnh phúc 

Dẫn nhập kinh Kandaraka

Lời tán thán của du sĩ Kandaraka

Nhận định của Pessa

Xác quyết của đức Thế Tôn

 

Chương 3: Hạnh phúc giữa đời thường 

Không có dục tưởng

Không có sân tưởng và hại tưởng

Biết đủ và thanh cao

Giả từ cơ hội dính đời

Tự lực tinh tấn

Chìa khóa tu tập

Vượt qua tâm dục

 

Chương 4: Khổ đau và hạnh phúc 

Khổ đau và hạnh phúc

Hạnh phúc qua kinh nghiệm

Hiện tại vui, tương lai khổ

Hiện tại khổ, tương lai khổ

Hiện tại khổ, tương lai vui

Hiện tại vui, tương lai vui

 

Chương 5: Tối thượng và hạnh phúc nhất 

Sơ lược chủ đề kinh

Không có toàn trí trong mọi lúc

Hiện tại là phép mầu

Giáo hóa là phép mầu

Duyên khởi và tương tác

Cái gì là tối thượng

Yếu tính hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Chướng ngại và thực trạng

 

Chương 6: Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau 

Xả ly tham ái

Hết dục còn gì?

Chuyển hóa nhu cầu tính dục

Mượn xa nói gần

 

Chương 7: Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau 

Nhận diện mắc xích

Hai khuynh hướng tâm linh

Nhận diện sai lầm

Vai trò của tâm thức

Vật chất và tinh thần

Thực phẩm cho luân hồi(daophatngaynay.com)