Lịch sử phật giáo thế giới
Những Hộ pháp vương trong lịch sử Phật Giáo Ấn Độ
Tác giả: Trần Trúc Lâm
29/10/2554 06:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

2. BảngTóm Lược Các Mốc Lịch Sử

Chúng tôi đã từng đề cập đến các vị hoàng đế hộ pháp trước (xin xem những bài viết của cùng tác giả trên các websites PG); bài khảo lược này xin nói về các vị vua cuối của thời đại Gupta và hoàng đế Harshavardhana của triều kế tiếp; về các vị đại sư đã qua Tây Trúc chiêm bái cùng thời; và những liên hệ của họ với Phật Học Viện Nalanda nổi danh. Để có cái nhìn khái quát về giai đoạn ấy, chúng tôi đã tham khảo và xin trình bày bảng đối chiếu tóm lược các mốc Lịch Sử Ấn - Hoa cho đến thiên niên kỷ đầu TL để quý độc giả tiện theo dõi:

Lưu ý: Những tên danh nhân địa lý Ấn vốn bằng tiếng Hindu, khi được ghi âm theo chữ Latin thì có khá nhiều cách viết, nên dễ lẫn lộn.
 

NIÊN KỶ
ẤN ĐỘ
TRUNG QUỐC
2700 TTL Văn minh Harappa Thời Tam Hoàng, Ngũ Đế: Hoàng Đế (Hiên viên thị); Thiếu Hiệu (Kim thiên thị); Chuyên Húc (Cao dương thị)
1000 TTL  Giống Aryans tràn vào thung lũng sông 
Hằng
Nhà Tây Chu. 
Kinh Dịch được biên tập
900 TTL Trận chiến Mahabharata  Vua Hiếu vương nhà Tây Chu 
800 TTL Giống Aryans tràn đến vịnh Bengal. Bắt đầu thời đại Sử thi: Mahabharata được kết tập. Vua Tuyên vương; Vua U-vương và Bao Tự, Tây Chu
550 TTL Kết tập kinh Upanishads  Thời Xuân Thu (722 TTL – 481 TTL)
544 TTL Đức Phật nhập Niết Bàn Vua Cảnh Vương nhà Đông Chu 
327 TTL Đại đế Alexander xâm lăng Ấn Thời Chiến Quốc 481 TTL - 221 TTL
324 TTL Vua Chandragupta Maurya đánh bại vua 
Seleacus Nicator
Thời Chiến Quốc 481 TTL - 221 TTL
322 TTL Triều Mauryas khởi đầu. Chandragupta 
 thiết lập đế quốc đầu tiên của Ấn
Thời Chiến Quốc 481 TTL - 221 TTL
298 TTL Bindusara lên ngôi  Thời Chiến Quốc 481 TTL - 221 TTL
272 TTL  Vua Ashoka trị vì  Thời Chiến Quốc 481 TTL - 221 TTL
180 TTL Triều đại Mauryas sụp đổ của. Triều 
Sungas nối tiếp
Cuối Tần  Sơ Hán - Huệ Đế, nhà Tây Hán (hay Tiền Hán)
173-130 TTL Vua Menander (Milinda) lập đế quốc Hy-
 Ấn.
Từ Triều của Vũ Hậu đến Hán Vũ Đế 
145 TTL Vua xứ Chola xâm lấn Tích Lan (Ceylon) Vua Cảnh Đế, nhà Tiền Hán
58 TTL  Kỷ nguyên Krita-Malava-Vikram  Vua Tuyên Đế, Tiền Hán
30 TTL Khởi đầu của triều Satvahana ở xứ Deccan Vua Thành Đế, Tiền Hán 
40 TL  Người Sakas cai trị thung lũng Indus và 
phía tây Ấn
Vua Quang Vũ Đế, Đông Hán hay Hậu Hán 
50 TL  Tộc Kushan hùng mạnh dần  Vua Quang Vũ Đế, Hậu Hán
78 TL Khởi đầu của thời kỳ Saka-Kushana Vua Chương Đế, Hậu Hán
100-164 TL Hoàng đế Kanishka I và đế quốc Kushan Từ vua Hán Hòa đế đến vua Hoàn đế, Hậu 
 Hán 
320 TL Vua Chandra Gupta I lập triều Gupta  Vua Nguyên Đế, nhà Đông Tấn
360 TL  Vua Samudra Gupta xâm chiếm đất bắc 
và hầu hết xứ Deccan 
Vua Ai Đế, nhà Đông Tấn
380 TL Vua Chandra Gupta II lên ngôi; Thời đại 
 hòang kim của nền văn học phục sinh 
 Ấn-Gupta. 
Bắc Triều: 
- Vua An Đế, nhà Tấn 
- Vua Đạo Võ Đế, Bắc Hậu Ngụy
405 TL (*) Đại sư Pháp hiển (Fa-hein) chiêm bái 
 Phật tích khắp vương quốc Gupta.
Bắc Triều: 
- Vua An Đế, nhà Tấn 
- Vua Đạo Võ Đế, Bắc Hậu Ngụy
415 TL Vua Kumara Gupta I lên ngôi Vua Minh Nguyên Đế, Bắc hậu Ngụy
427 TL Vua Kumara Gupta I cho khởi công xây 
dựng Phật Học Viện Nalanda.
Vua Thái Võ Đế, Bắc Hậu Ngụy
440 TL Tổ Bodhidharma sinh ở nam Ấn,  xứ của  vua Pallava Vua Thái Võ Đế, Bắc Hậu Ngụy
467 TL Skanda Gupta lên ngôi  Vua Hiến Văn, Bắc Hậu Ngụy
476 TL Năm sinh của nhà thiên văn Aryabhatta Vua Thuận Đế, Nam Tống
530 TL Tổ Bodhidharma theo thuyền đến Trung 
quốc, cặp bến Quảng châu.
Vua Tiết Mân Đế, Bắc: Hậu Ngụy
Vua Võ Đế, Nam: Lương
606 TL Harshavardhana lên ngôi  Vua Văn Đế, nhà Tùy
622 TL  Bắt đầu triều đại Hejira Cung đế Hựu, bị ép nhường ngôi cho Đại thừa tướng Lý Uyên, lập ra nhà Đường
629 TL Đường Tăng Huyền Trang (Huan Tsang) 
đi Ấn thỉnh kinh 
Vua Cao tổ Nhà Đường
649 TL Vua Harshavardhana băng hà Vua Thái Tôn, nhà Đường
672 TL  Đại sư Nghĩa Tịnh (I-Tsing) đến chiêm 
 bái ở Ấn.
Vua Đường Cao Tôn, Vũ Hậu Tắc Thiên
711 TL  Muhammad Bin Qasim xâm lăng xứ Sind Vua Duệ tôn, nhà Đường
892 TL  Khởi đầu của triều Chalukyas ở phía 
 đông 
Vua Chiêu tôn, nhà Đường
985 TL  Triều Chola: Vua Rajaraja đăng quang Vua Thái tôn, nhà Tống
1001 TL Sultan Mahummad đánh bại Jaipal Vua Chân tôn, Nhà Tống

*(Có chỗ ghi là 399) đến 414 

Qua bản tóm lược đối chiếu trên, ta nhận thấy có hai triều đại huy hòang của Ấn đã được thiết lập bởi hai vị vua cùng tên nhưng cách nhau đến gần 8 thế kỷ, là Chandragupta lập ra triều đại Maurya ở TK thứ 4 TTL (324-180 TTL), và vua Chandragupta I sáng lập ra thời đại Gupta (320-540) ở TK thứ 4 TL. Với tên vị vua sau đúng ra phải viết là Chandra Gupta I. 

Có vài tác giả đã gom Hoàng đế Harsavardhana vào với giòng họ Gupta, có nơi lại còn viết là Harsavardhana Gupta. Điều này không đúng với lịch sử bởi vì thời đại Gupta huy hoàng đã chấm dứt vào cuối thế kỷ thứ 5, và triều đại của Harsavardhana mới xuất hiện ở đầu thế kỷ thứ 7.