Tịnh độ
Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ & trợ niệm lúc lâm chung
17/01/2557 00:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


1. Lời nói đầu .................................................................... 5

2. Những điều căn bản về pháp môn Tịnh độ

I - Tịnh độ là gì ..........................................................11

II - Phẩm vị cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà .......... 26

III - Phương pháp tu tập để vãng sinh

cõi Tịnhđộ của Phật A-di-đà ........................ 37

3. Vấn đề trợ niệm lúc lâm chung....................................... 72

4. Giải nghi ....................................................................... 90