Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Sự tích Phật A-Di-Đà và bảy vị Bồ-tát
Phật học tạp chí Từ Bi Âm (200-204) Thanh Tâm sưu tầm và đánh máy
29/10/2554 06:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

SỰ TÍCH PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ BẢY VỊ BỒ TÁT
 Phật học tạp chí Từ Bi Âm (200-204)

Thanh Tâm sưu tầm và đánh máy


LỜI TÂM NGUYỆN

Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa, được tạp chí Từ Bi Âm biên soạn và ấn hành từ số 200-204. Chúng tôi phát tâm đánh máy lại tuyển tập này, kính dâng đến những ai đang tôn thờ và học hỏi hạnh nguyện của các ngài. Hy vọng tác phẩm ngắn này góp phần làm tăng trưởng tâm bồ-đề và chí nguyện phụng sự Tam Bảo của những người con Phật mang tâm nguyện lợi tha.

Nay kính
Thanh Tâm
 

                                                                                      Nguồn : Đạo Phật Ngày Nay