Phật học cơ bản
Phật giáo & Nhân sinh
Tác giả: Thích Minh Đức
04/05/2553 22:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sơ lược về tác giả
 
   Tác giả: Tuệ Luật pháp sư sinh năm 1953 tại huyện Vân Lâm, xã Tứ Hồ, thôn Lâm Thố, tục danh là Lâm Ích Khiêm.

   Từ nhỏ, pháp sư đã có tư chất thông minh, hiếu học; lớn lên học tiểu học và trung học tại trường Trung học Kiến Quốc Đài Bắc. Năm 1974, học ở Đại học Phùng Giáp, gia nhập “Phật Học Xã Đoàn” của Đại học này, còn gọi  là “Phổ Giáo Xã”.

   Vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, Sư thường tham gia các lớp “Phật doanh”, “Trai giới học hội…”. Năm 1975, quy y với Sám Vân lão pháp sư, được pháp hiệu là Tâm Khiêm.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Sư tiếp tục chuyên sâu nghiên cứu Tịnh độ tông tại “Phụng Sơn Phật Giáo Liên Xã Tịnh Độ Chuyên Tông Nghiên Cứu Sở”.

   Năm 1979, tại Phụng Sơn Phật Giáo Liên Xã, Sư thế phát xuất gia với Chữ Vân Lão Pháp sư, được pháp hiệu là Huệ Luật.

   Năm 1980, tại chùa Long Tuyền ở Cao Hùng, Sư cầu thọ Tam đàn cụ túc giới.
Ba năm sau, Sư đến thường trú tại Nam Phổ Đà Phật Học Viện ở Đài Trung. Từ tháng 01 năm 1983 đến tháng 07 năm 1984, Sư nhận trú trì chùa Lôi Âm ở Mỹ Nông. Năm 1989, Sư đến dự lễ khánh thành giảng đường Văn Thù ở Cao Hùng.

   Tháng 07 năm 1985, Sư giảng về chủ đề “Nghệ thuật tử vong” tại “Quốc Quân Anh Hùng Quán” ở Cao Hùng, đã gây được sự chú ý khắp cả nước. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 05 năm 1987 đến ngày 24 tháng 05 năm 1987, cuộc thuyết giảng đã có đến chín vạn (90.000) lượt người đến tham dự.