Phật học cơ bản
Căn Bản Phật Giáo
NXB Tổng Hợp TP HCM TL. 2005 - PL. 2549
17/08/2554 22:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


MỤC LỤC[01]    Tóm tắt căn bản Phật Giáo
[02]    Tám pháp thế gian
[03]    Về hạnh Bố Thí
[04]    Về Chánh Ngữ
[05]    Rằm tháng Sáu: Ngày Chuyển Pháp Luân
[06]    Sơ lược về Lý Duyên Khởi
[07]    Về Bát Quan Trai Giới
[08]    Niệm ân đức Tam Bảo
[09]    Về pháp tu thiền
[10]    Vài câu vấn đáp về hành thiền

 Lời cảm tạ

Chân thành cám ơn Sư cô Liễu Pháp và đạo hữu PMN đã giúp ý kiến hiệu đính bản thảo đầu tiên. -- Bình Anson (02-2005)

(budhhanet.net)