Thiền học
Đường Về Minh Triết
22/04/2557 10:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TRỢ DUYÊN VIÊN GIÁC

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

 

(Pháp trợ duyên của một cư sĩ cao tuổi.

Xin góp chút kinh nghiệm với bạn lữ cư sĩ cao tuổi).

 

1) Luôn nhớ Viên Giác (Chân Lí Tối Thượng,Thượng Đế) vì sự nghiệp Đại Thừa – mang năng lượng thiện ích cho mình, cho tất cả chúng sinh, cho đạo lí của vũ trụ (không “đầu thượng trước đầu” để Tâm Định Tuệ-Viên Giác Vô Niệm hiện tiền);

2) Nhớ về nghiệp báo riêng và chung để bớt sân oán, bớt giải đãi;

3) Nhớ về vô thường, tai ương, cái chết;

4) Không xem tivi quá 02 giờ/tuần;

5) Không xem internet quá 02 giờ/tuần;

6) Không đọc sách báo nhị nguyên (đời, đạo) quá 02 giờ/tuần;

7) Không viết lách thêm (trừ trường hợp thật đặc biệt);

8) Không nói về đạo lí giác ngộ nhiều (dễ rơi vào hí luận mất thì giờ);

9) Không thị-phi chuyện đời (trừ đôi chút xã giao và sự việc thật cần thiết);

10)Không đeo bám thế tục với các nhân sinh quan vô minh đầy phiền não;

11)Không phê phán (trừ trường hợp thật đặc biệt);

12)Không luyến ái tình dục (vì đã cao tuổi, cần giữ gìn sức khoẻ);

13)Không quá thân mật với người khác giới tính (vì tâm đạo chưa vững mạnh);

14)Giải thoát tâm vọng ngữ và tất cả tham sân si;

15)Không tạo tác danh, lợi (đã nghỉ hưu, thôi đem thân và trí làm công cụ);

16)Toạ thiền nhiều lần trong ngày;

17)Sống tại gia như “xuất gia” (dù không theo tôn giáo nào và không thọ lập tướng trạng tu hành đặc biệt nào);

18)Hạn chế tối đa thực phẩm gốc động vật; nhưng không trường trai tuyệt đối, vì không muốn gây chướng ngại cho tâm nguyện đại thừa của nhân duyên cư sĩ;

19)Không uống quá 02 lon bia (hoặc rượu tương đương) trong xã giao đặc biệt;

20)Không hút quá 02 điếu thuốc xã giao;

21)Không ngủ nghỉ nhiều;

22)Nhớ nương theo mười điều thiện trong kinh sách Phật giáo;

23)Mong ước tạm cư nội viện Đâu Suất (tức tái sinh ở môi trường thuận cảnh) để tiếp tục sự nghiệp giác ngộ tối thượng của trí tuệ tâm linh, tự lợi và lợi tha;

24)Quán cái chết của tự thân để phát triển nhân cách tự do tinh thần;

25)Nhớ rằng có quá nhiều người thân quen gặp tai ương lớn hoặc chết yểu (khó được thân làm người, khó gặp đạo lí giác ngộ tối thượng);

26)Không tham gia đoàn nhóm hoặc tổ chức nào, ngoại trừ tổ dân cư khu phố;

27)Không đeo bám sự khen chê danh-tướng;

28)Nhớ tạo ngày nhiếp tâm trọn vẹn để tăng trưởng định lực siêu nhiên;

29)Không si mê củng cố cái “tôi” và tính chất phe phái (nhớ rằng “tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống);

30)Hoan hỉ với mọi phương tiện có giá trị hướng thiện tâm linh, thăng hoa trí tuệ tâm linh của người khác (không kì thị tôn giáo và phương cách tu tập); cần thấy rằng sự kì thị tôn giáo cực đoan làm tổn giảm tâm từ bi đối với nhân loại.

                                                                             27/8/2011