Thiền học
Trái tim của Bụt
27/02/2557 15:10 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trái Tim Của Bụt

HT. Thích Nhất Hạnh

11 năm 1993

338d603e-cee5-4760-a297-e1428322c9b2.jpeg

                                      Mục Lục

                                      Bài 01 Tu phật học phật
                                      Bài 02 Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng
                                      Bài 03 Pháp thoại đầu
                                      Bài 04 Niềm vui tương đối
                                      Bài 05 Đạo đế, bát chánh đạo
                                      Bài 06 Quá trình văn tư tu
                                      Bài 07 Bát chánh đạo tương sinh tương tức
                                      Bài 08 Ái ngữ
                                      Bài 09 Chánh niệm và 51 tâm hành
                                      Bài 10 Sống giây phút hiện tại
                                      Bài 11 Chánh niệm là tự làm chủ
                                      Bài 12 Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu
                                      Bài 13 Như lý tác ý
                                      Bài 14 Quán chiếu cảm thọ
                                      Bài 15 Quán pháp trong pháp
                                      Bài 16 Chánh định
                                      Bài 17 Pháp ấn
                                      Bài 18 Chuyển hóa tập khí
                                      Bài 19 Quán không trong năm lễ
                                      Bài 20 Quán vô tác vô nguyện
                                      Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân
                                      Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm
                                      Bài23 Tu tập từ quán
                                      Bài 24 Niềm tin thể hiện trong đời sống
                                      Bài 25 Bài kết thúc