Đời sống
Nguồn an lạc
Hòa thượng Thích Thanh Từ
02/07/2553 01:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nguồn an lạc

Hòa thượng Thích Thanh Từ
Thường Chiếu, PL 2545 - TL 2001


Mục lục

Lời đầu sách

[01] - Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?
[02] - Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật
[03] - Một chữ Xả
[04] - Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát
[05] - Nguồn gốc của đạo Phật
[06] - Từ bi và trí tuệ
[07] - Mình là cái gì?
[08] - Phật pháp là thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh
[09] - Chỗ gặp gỡ và chỗ không gặp gỡ giữa Thiền tông và Tịnh Ðộ tông
[10] - Ngỗng chúa uống sữa chừa nước

-ooOoo-

LỜI ÐẦU SÁCH

Quyển sách "Nguồn an lạc" này, được biên tập từ các bài giảng phổ thông của Hòa thượng Viện trưởng tại Thiền viện Trúc Lâm và các Thiền viện trực thuộc, cũng như đạo tràng các nơi.

Gần đây, nhận thấy nhu cầu học Phật và nhất là lòng hâm mộ tu thiền của giới Tăng Ni cũng như Phật tử ngày càng cao, nên chúng tôi đã xin phép Hòa thượng biên tập lại các bài giảng của Ngài, nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu trên. Ðược sự chấp thuận và kiểm chứng của Hòa thượng, quyển sách ra mắt độc giả với tất cả sự tận tâm tận lực của chúng tôi.

Tuy nhiên, vì là văn nói nên tác phẩm không sao tránh khỏi sự trùng lặp tất yếu của nó. Rất mong độc giả đạt ý quên lời. Ðược vậy, hi vọng quyển sách Nguồn an lạc này sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP
Thường Chiếu, PL 2545 - TL 2001

 -ooOoo-