Tóm tắt Vi Diệu Pháp (Phần II)
26/07/2554 23:38 (GMT+7)
Việc tóm tắt nội dung cuả bảy quyển trong kho tàng Tạng Luận sẽ cung cấp một cái nhìn xuyên suốt vào khối văn bản đồ sộ này được cô đúc, tóm lược trong Vi Diệu Pháp Toát Yếu Abhidhammattha Sangala.
Tóm tắt Vi Diệu Pháp (Phần I)
26/07/2554 23:38 (GMT+7)
Vi Diệu Pháp : Trung tâm cuả triết lý cuả Luận là Abhidhamma Pitaka,(Tạng Vi Diệu Pháp) một trong các bộ phận thuộc kho tàng kinh điển được Phật giáo Therevada công nhận là chính truyền cuả Phật Pháp.

Tiêu điểm:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 
Bao Hiem BSH
» Âm lịch