Phật học cơ bản
Đức Phật và giáo pháp của Ngài
04/07/2553 01:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ÐỨC PHẬT
VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI

Nguyên tác: "The Buddha and His Teaching",
Ernest K. S. Hunt, 1962

TỊNH MINH dịch Việt, 1992

 

MỤC LỤC

CONTENT

Lời Người Dịch

 

Tiểu Sử Tác Giả

Biography of the author

Lời Người Xuất Bản

Editor's Preface

I- ÐỨC PHẬT

I- THE BUDDHA

Bài 1. Nhu Cầu Tôn Giáo

Lesson 1. Need of Religion

Bài 2. Ðức Phật Là Ai

Lesson 2. Who was the Buddha

Bài 3. Ðức Phật Ra Ðời

Lesson 3. The Birth of the Buddha

Bài 4. Lời Tiên Tri Của A Tư Ðà

Lesson 4. Asita's Prophecy

Bài 5. Hoàng Tử Và Con Thiên Nga

Lesson 5. The Prince and a Swan

Bài 6. Hoàng Tử Chứng Kiến Các Sự Kiện

Lesson 6. The Prince Saw the Facts

Bài 7. Cuộc Giã Từ Vĩ Ðại

Lesson 7. The Great Renunciation

Bài 8. Thầy Du Sĩ

Lesson 8. The Wandering Ascetic

Bài 9. Sự Giác Ngộ Vĩ Ðại

Lesson 9. The Great Enlightenment

Bài 10. Bánh Xe Chánh Pháp - I

Lesson 10. The Wheel of the Law - I

Bài 11. Bánh Xe Chánh Pháp - II

Lesson 11. The Wheel of the Law - II

Bài 12. Bài Thuyết Pháp Ðầu Tiên

Lesson 12. The First Sermon

Bài 13. Về Thành Ca Tỳ La Vệ

Lesson 13. Returning to Kapilavatthu

Bài 14. La Hầu La và Ðề Bà Ðạt Ða

Lesson 14. Rahula and Devadatta

Bài 15. Nàng Am Ba Pa Li

Lesson 15. Ambapali

Bài 16. Nhập Niết Bàn

Lesson 16. Pari - Nirvana

II- GIÁO PHÁP

II- THE TEACHING

Bài 17. Kẻ Thù Gan Góc Của Con Người - I

Lesson 17. Man's Great Enemy - I

Bài 18. Kẻ Thù Gan Góc Của Con Người - II

Lesson 18. Man's Great Enemy - II

BÀi 19. Luật Nghiệp Báo - I

Lesson 19. The Law of Karma - I

Bài 20. Sức Mạnh Của Tư Tưởng

Lesson 20. The Power of Thought

Bài 21. Cây Thông Vô Minh

Lesson 21. An Ignorant Pine Tree

Bài 22. Tâm Thức Như Một Khu Vườn

Lesson 22. Mind is like a Garden

Bài 23. Những Làn Sóng Tư Tưởng Yêu Thương Nhân Ái

Lesson 23. Thought Waves of Loving Kindness

Bài 24. Tư Tưởng Hoa Mỹ

Lesson 24. Beautiful Flower Thought

Bài 25. Hãy Giữ Khu Vườn Tâm Thức Tươi Ðẹp

Lesson 25. Let's Keep the Mind Garden Beautiful

Bài 26. Hạnh Phúc Chân Thật

Lesson 26. Real Happiness

Bài 27. Luật Vô Thường - I

Lesson 27. The Law of Change - I

Bài 28. Chuyện Một Phụ Nữ Vô Minh

Lesson 28. A Story of an Ignorant Woman

Bài 29. Chánh Ðạo

Lesson 29. The Righteous Roadway

Bài 30. Hãy Lên Ðường Bằng Ý Chí Của Mình

Lesson 30. Walk on the Way by One's Will

Bài 31. Chư Phật

Lesson 31. Buddhas

Bài 32. Luật Vô Thường - II

Lesson 32. The Law of Change - II

Bài 33. Luật Nghiệp Báo - II

Lesson 33. The Law of Karma - II

Bài 34. Tất Cả Sinh Mệnh Là Một

Lesson 34. All Life is One

Bài 35. Chuỗi Dài Sinh Mệnh

Lesson 35. The Long Chain of Lives

Bài 36. Bậc Ðạo Sư Vĩ Ðại

Lesson 36. The Great Pioneer

Bài 37. Cuộc Hành Trình Sinh Mệnh

Lesson 37. The life Journey

Bài 38. Kiểm nghiệm Con Ðường - I

Lesson 38. Testing the Way - I

Bài 39. Kiểm nghiệm Con Ðường - II

Lesson 39. Testing the Way - II

Bài 40. Ngân Hàng Cuộc Ðời

Lesson 40. The Bank of Life

Bài 41. Hãy Khởi Sự Ngay

Lesson 41. Start At Once

Bài 42. Phật Tử Chân Chánh

Lesson 42. The Real Buddhist

Bài 43. Truyện Mộc Thần

Lesson 43. A Story of Tree Fairies

Bài 44. Lý Tưởng - I

Lesson 44. Ideal - I

Bài 45. Lý Tưởng - II

Lesson 45. Ideal - II

III- BẢN CÂU HỎI CHO LỚP HỌC CHỦ NHỰT

III- CATECHISM FOR SUNDAY SCHOOL

Bản Chú Giải Từ Vựng Và Thành Ngữ

English-Vietnamese Terms

-ooOoo-

LỜI NGƯỜI DỊCH

Trong khi phụ trách môn Anh Văn tại trường Cơ Bản Phật Học Vĩnh Nghiêm và trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh, tôi may mắn đọc được một cuốn sách Anh Văn mang tựa đề: ÐỨC PHẬT VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI (The Buddha And His Teaching) do Thượng Tọa Ernest K. S. Hunt người Anh biên soạn để dạy cho các Phật tử ở Hawaii vào những ngày Chủ nhựt. Sách được chia làm ba phần: phần một có 16 bài, đề cập khái quát cuộc đời Ðức Phật; phần hai 29 bài, luận giải đại cương về giáo pháp; phần ba gồm 48 câu vấn đáp toàn bộ thân thế và đạo nghiệp của Ngài. Ngoài ra, cứ sau vài ba bài, có một số câu hỏi kiểm tra, dụng ý giúp học viên khắc sâu sự kiện và diễn đạt Anh Văn - cả viết lẫn nói - sao cho được lưu loát.

Thấy đây là một cuốn sách giáo khoa rất có ích cho giới thanh niên Phật tử muốn học Phật Pháp qua tiếng Anh, và cũng rất phù hợp với trình độ Anh ngữ của Tăng Ni sinh ở các trường Cơ Bản và Cao Cấp Phật Học. Với tinh thần góp phần xây dựng một chương trình Anh Văn giáo khoa cho các trường Cao Cấp, tránh cảnh trích lục tìm tòi, mất nhiều thời gian và không được nhất quán, nay tôi dịch cuốn sách này ra tiếng Việt và chú giải từ vựng từng bài ngõ hầu giúp Tăng Ni sinh có tài liệu học tập và tham khảo.

Vì là sách giáo khoa nên bản dịch rất sát nghĩa, do đó khó mà được toại ý. Trong khi tự học hay tham khảo, nếu thấy chỗ nào chưa chuẩn, chưa đạt, chưa nhã, mong quí vị hoan hỷ tự điều chỉnh cho.

Vu Lan năm Nhâm Thân, 1992
TỊNH MINH

--- o0o ---