Truyện tích
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh (Tập 2)
Tác giả: Pháp sư Tịnh Không Việt dịch: TT. Thích Phước Sơn Saigon, PL: 2544 ; TL: 2000
01/12/2553 23:35 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

40. Nhờ Giữ Giới Sát Mà Khỏi Bị Bắt  (^)

Có một anh tú tài họ Triệu, vốn là người thẳng thắn, lại rất có lòng từ thiện, bình sinh giữ giới không sát sinh rất nghiêm ngặt. Một ngày kia, ông đi đến một xứ nọ để thăm viếng người thân, trong lúc đang đi trên chiếc thuyền, bỗng thấy một người đứng trên thuyền hơi có vẻ kỳ lạ, trông kỹ thì chính là người đầy tớ của mình đã chết trước đó ba năm, khiến ông kinh hãi, hỏi: "Hiện nay ngươi làm gì?"

Người ấy đáp: "Hiện nay tôi giữ chức vụ bắt hồn người xuống âm phủ. Ngày nay tôi phụng mệnh truy bắt ba mạng người".

- Ba người đó là ai vậy?

- Một người ở Hồ Quảng, một người khác chính là người thân mà ông định viếng thăm, và người thứ ba là…

- Là ai thế?

Người đầy tớ ấy không trả lời. Triệu Tú Tài biết là chỉ cho mình. Rồi hắn bảo: "Chớ có kinh sợ, đến đêm mà kẻ tôi tớ này không tới nhà ông thì có thể điều kia không ứng nghiệm". Triệu Tú Tài lại hỏi nguyên cớ, thì y đáp: "Trên đường đi sẽ có người giải thích cho ông rõ, vì ông cùng cả gia đình từng giữ giới sát sinh".

Triệu Tú Tài vừa đến nhà người thân thì nghe trong nhà có tiếng than khóc. Đoạn ông rở về nhà, trải qua một đêm, nhưng không thấy người đầy tớ ấy đến, cũng chẳng có hề hấn gì. Rốt cuộc, nhờ cội phúc sâu dày mà ông sống rất thọ.