Bắc truyền
Phật thuyết Khổng Tước Chú Vương Kinh
Tác giả: Việt dịch: Tỳ kheo Thích Ấn Nghiêm
10/07/2554 14:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHẦN CHÁNH KINH

Tôi nghe như vầy:

Một thửơ nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại thành Thất La Phiệt, trong vườn ông Trưởng giả Cấp Cô Độc và rừng cây to của Thát tử Kỳ Đà dâng cúng, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ khưu Tăng chứng Thánh quả A La Hán.

Lúc bấy giờ có vị thầy Sa Đề (Savati) phát tâm xuất gia từ thửơ nhỏ, mới vứa thọ Cụ túc giới, đang học giới kinh. Tỳ khưu Sa Để hiệp cùng chúng Tăng dọn dẹp cây củi và sửa chữa lại các phòng tắm. Đang khi làm việc, bỗng có con rắn mun đen lớn, từ trong bọng cây mục bò ra cắn vào ngón chân cái phía bàn chân phải của thầy. Nọc độc lan truyền khắp thân, thầy quá đau đớn, lăn lộn rên la, bọt dãi trong miệng trào ra, đôi mắt trợn dọc nhìn lên hư không, gào khóc, rên rĩ.

Tôn giả A Nan Đa trông thấy nỗi thống khổ của thầy Sa Để, quá xúc động nên vội chạy thẳng đến chỗ Phật ngự quỳ lạy thưa rằng:

-Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu Sa Để mắc nạn rắn độc cắn, trong tình trạng nguy kịch sắp chết. Cầu xin Đức Như lai đại bi dùng phương pháp nào để cứu chữa cho?

Đức Phật nghe xong, liền phán bảo:

-Này A Nan Đa, ông nên làm theo lời ta dạy, hãy mau đem Đại Khổng Tước Chú Vương, vì Tỳ khưu Sa Để mà nhiếp thọ cứu giúp. Phải làm phép kiết giới, kiết địa, khiến được an ổn, bao nỗi thống khổ đều được tiêu trừ. Hoặc bị dao gậy làm tổn thương, hoặc vì các độc làm não hại, thảy đều dứt hẳn.

Lại thỉnh các vị Trời, Rồng, A Tố La, Ma Lâu Đà, Yết Lộ Trà, Kiền Thát Bà, Khẩn Na La, Mạc Hô Lạc Già, Dược Xoa, Yết Lạc Sát Sa, Tất Lệ Đa, Tất Xá Giá, Bộ Đa, Câu Bàn Trà, Bố Đơn Na, Yết Tra Bố Đơn Na, Tất Kiền Đà, Ôn Ma Đà, Xa Dạ, A Ba Tam Ma La, Ô Tất Đa Lạc Ca, Nặc Sát Hằng La, Lê Ba, cùng hết thảy chư vị trông coi các thời , xin ủng hộ cho họ tên.................cùng với quyến thuộc.

Lại có các vị thần ăn tinh khí, vị ăn thai, vị uống huyết, vị ăn thịt, vị ăn mỡ nước, vị ăn óc tủy, vị ăn các chi tiêt cơ thể, vị ăn đồ sống, vị nuốt sinh mạng, vị ăn đồ cúng tế, vị ăn không khí, vị ăn mùi hương, vị ăn lông tóc, vị ăn hoa, vị ăn quả, vị ăn ngũ cốc, vị ăn than lửa, vị ăn máu mủ, vị ăn đồ đại tiện, tiểu tiện, vị ăn đàm rãi, vị ăn nước miếng, vị ăn nước mũi, vị ăn thức ăn thừa, vị ăn đồ nôn mửa, vị ăn đồ ô uế, vị uống các nước dơ bẩn,...v.v..Như vậy, các quỷ thần hung ác này, lúc muốn làm não loạn người thì có Khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ chúng tôi, cùng các quyến thuộc xa lìa sầu khổ, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

Nếu lại có người làm tà pháp mê hoặc, ếm đối, dùng chú thuật cầu cúng, bay đi trên không như: Ngật Lật Đế, Yết Ma Noa, Ca Cô Yết Đà, Chỉ Lặc Noa, Bệ Đa Tra, An Đà Bệ Đa Tra, Chất Giả, Tát Lệ Sách Ca..

Có những vị chuyên uống máu, hút tủy, biến nhập người khác, khiến họ hô triệu quỷ thần, tạo các nghiệp ác, ăn đồ ghê tởm, thân nình hung ác, mắt nhìn dữ tợn, làm bùa chú ác hại người , hoặc siêu độ ác cho người. Có tất cả những vị hung dữ như vậy, hiện thời đều xin hướng thiện đến cứu giúp tín chủ..................tuổi.....khiến được xa lìa sầu não.

Lại có những nỗi kinh sợ do vua quan, trộm cướp, nước, lửa, binh đao, gặp nạn đói khát, sợ chết thình lình, sợ động đất, sợ thú dữ đến, sợ ác tri thức, sợ lúc hoang dục chết. Tất cả những nỗi sợ hãi như vậy, xin các vị đến đây cứu giúp họ tên............sớm được thoát khỏi.

Lại có các bệnh nơi thân như bệnh ghẻ lở, bệnh hủi, bệnh nhọt, bệnh hắc lào, bệnh trĩ, bệnh lở chảy nước vàng, bệnh ung thư, thân thể da đen rít. Bệnh đau cả đấu, đau nửa đầu, bệnh ăn uống không tiêu, bệnh về mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, khóe môi, răng, nướu, yết hầu, xương sống, xương sườn, lưng, bụng, hông, gân rút teo quắp chân tay, tim đau thắt, co bóp như dây đàn. Bệnh khô gầy, èo uột, còi khòm, thân đau bầm dập. Cầu xin quý vị cứu giúp tín chủ....................và quyến thuộc của họ đều tiêu trừ thoát khỏi.

Lại có người mắc bệnh sốt rét, nóng lạnh một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày hoặc nửa tháng, hoặc một tháng, hoặc rét cách nhật, hoặc trong giây lát, bệnh trạng thường nóng lạnh thiên tả. Bệnh bướu cổ lở lầy, bệnh phong nhiệt, viêm nhiệt, bệnh âm nhiệt (tối lên cơn sốt). Hoặc bị quỷ bắt hồn mê sảng, bệnh quỷ thần nhập nói sàm, hoặc bị người ác độc trù rủa, ếm đối, hoặc bị các phi nhân phá hại, hết thảy các bệnh như vậy.

Giờ đây xin cầu quý vịgiúp đỡ cứu thoát cho họ tên.............cùng thân quyến. Tôi nay vì họ mà kiết giới, kiết địa, trì tụng chú này khiến cho họ an ổn TÓA HA.

Nguyện ngày an lành , đêm an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Kính xin chư Phật thường hộ niệm,

Liền đọc chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, NHỨT TRĨ, TỈ TRĨ, CHỈ TRĨ,HẾ TRĨ, MẬT TRĨ NỄ TRĨ, KHA ĐỚI NA ĐỚI, GIÀ ĐỚI ĐỘC GIÀ ĐỚI, YẾT TRĨ PHẠTCỤ TRĨ, BÀNG TÔ TẤT XÁ CHỈ NỄ, KHẢ LỘ HÁN NỄ, Ô LÔ HÁN NỄ, Ý LỆ MÊ LỆ, YẾT LỆ ĐỂ LÝ ĐỂ LÝ, MÊ LỆ MÊ LỆ, ĐIỂM MÊ ĐIỂM MÊ, NHỨT CHÍ MẬT CHÍ, BỆ SÁT TRA, ĐÁT, NHÍP BÁT LỆ, TỲ MẠT LỆ, TỲ MẠT LỆ, HỐT RÔ HỐT RÔ, ÁT THUYẾT MỤC KHÍ, CA LÍ CA LÍ, MẠC HA CA LÍ, BÁT LẶC CHỈ LẶC NOA, TRỈ THÍ, CỦ RÔ CỦ RÔ, CHI BỐ RÔ, CÔ RÔ CÔ RÔ, HÔ RÔ BÀ, HÔ RÔ BÀ, ÁT TÁP MA, ĐÀM BÀ ĐÀM BÀ ĐỘ ĐÀM BÀ, ĐỘ MA ĐÀM BÀ, CÙ RA DÃ, TÁT RA DÃ,BỆ DU BỆ DU, HẾ RỊ HẾ RỊ, MẬT RỊ MẬT RỊ, ĐỂ RỊ ĐỂ RỊ, HẾ RI HẾ RI, TỲ RỊ TỲ RỊ, CHỦ RÔ CHỦ RÔ, MẪU HÔ, MẪU HÔ, MẪU HÔ, MẪU HÔ, MẪU HÔ, MẪU RÔ, MẪU RÔ, MẪU RÔ, MẪU RÔ, MẪU RÔ, HÔ RÔ, HÔ RÔ, HÔ RÔ, HÔ RÔ, HÔ RÔ, HÔ HÔ, HÔ HÔ, HÔ HÔ, HÔ HÔ, HÔ HÔ, BÀ BÀ BÀ BÀ, BÀ BÀ BÀ BÀ, BÀ BÀ BÀ BÀ, XÀ LA XÀ LA, XÀ LA XÀ LA, XÀ LA XÀ LA, XÀ LA XÀ LA, XÀ LA XÀ LA, ĐÀM MA ĐÀM MẠT NỄ, ĐÁP PHẠ ĐÁP BÁT NỄ, NẠI RA NẠI LẶC NỄ, BÁT GIẢ BÁT GIẢ NỄ, TRA ĐỔ TỊ, YẾT THIỆN NỄ, BỘT RỊ SƠN NỄ, TIỆP BỐ TRA NỄ, ĐA BÁT NỄ, HA TÍCH NỄ, HA LẶC NỄ, CA LẶC NỄ, KIẾN BÁT NỄ, MẠC ĐẠC NỄ, MẠN TRÌ THÍCH KẾ, CA MAN YẾT RỊ, MAN YẾT RỊ, XÀ YẾT RỊ, THƯỚC YẾT RỊ, THƯỚC YẾT RỊ, THƯỚC YẾT RỊ, THƯỚC YẾT RỊ, THƯỚC RỊ NỄ, ĐỘ MA, ĐỘ MẠC NỄ, TẤT ĐỘ MẾ CỤ RA DÃ, BỆ RA DÃ, BÁT RỊ BỆ RA DÃ, NHỨT LÝ CHỈ TỬ SA HA.

(Thần chú này đọc lên sở cầu như nguyện, như nắng hạn gặp mưa,lũ lụt được tạnh ráo. Lại gặp tai nạn lửa cháy, nạn trộm cướp. nạn vua quan, giặc giã. Hoặc các bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm, hoạnh ương đói khá.Tất cả khổ nạn tai trời ách nước, nếu  chí thành kiến lập đàn tràng và nhất tâm đọc chú này, cảm ứng không sai).

-Này A Nan Đà, khi thỉnh quý vị long Vương phải đọc đúng danh xưng rồi cầu các vị ấy khởi từ tâm gia hộ.

Kính xin:

Trì Quốc Thiên Vương thương tưởng tôi

Ế La Bạn Noa khởi lòng từ.

Tỳ Lư Bạc Xoa xin thương xót,

Hắc Kiều Đáp Ma đồng đoái tưởng.

Mạc Vĩ Long vương khởi lòng từ,

Rồng Bà Tố Chỉ thường ai mẫn.

Trượng Túc Long Vương cảm niệm tình,

Mãn Hiền Long Vương xin nhớ tưởng.

Vô Nhiệt Não Trì Bà Lâu Noa,

Mạn Đà Lạc Kê Đắc Xoa Ca,

Nan Đà Ô Ba Nan Đà Long,

Thường đối chúng tôi khởi từ tâm.

A Nan Đắc Ca, các Long Vương,

Bà Tô Mục khê, Long Vương chúng,

A Ba La Bố Đa cũng thương tình.

Xâm Ba Long Vương khởi từ ái,

Đại Mạt Na Tư đều thương tưởng.

Tiểu Mạt Na Tư khởi lòng từ,

Đồng Bác Na La Ca Lạc Ca,

Thất La Mạt Ni, Bổ Dà Bạn,

Đạt Đệ Mục Khê và Mạc Ni,

Bôn Đà Lợi Ca Khổ Bát Để, 

Cát Cô Đắc Ca cùng Trác Túc,

Mao Thám Mã Thắng xin xót thương.

Ta Hê Đắc Ca Quân Bệ La,

Châm Mao Ức Hành các Long Vương,

Hiệt Lợi Sa Bà cùng Ca La,

Mãn Nhĩ Xa Diện đều từ hộ.

Rồng Cô lạc Ca xin thương tưởng,

Bà Thư Phất Đa Lô Nan Đà,

Ế La Bát Đa Đại Long Vương

Lam Bộ Lạc Ca thường giúp đỡ.

Phi nhơn Long Vương mở từ tâm,

Thượng Nhơn Long Vương cũng như thế.

Rồng Miệt Lật Kỳ thường thương xót,

Mục Chơn Lân Đà rộng từ tâm.

Các vị Long vương đi trên đất,

Hoặc ở dưới nước làm chỗ nương,

Hoặc ở hư không thường qua lại,

Hoặc ở trên đỉnh núi Diệu Cao.

Long Vương một đầu hoặc hai đầu,

Cho đến những vị có nhiều đầu,

Cũng đều đến tôi mà ủng hộ.

Hoặc có Long Vương không có chân,

Hoặc có hai chân, hoặc bốn chân,

Lại có Long Vương sanh nhiều chân,

Tất cả đều khởi lòng từ hộ.

Những vị Long Vương oai đức ấy,

Sức mạnh hình đẹp có tiếng tăm,

Cùng trời đánh với A Tu La,

Có lắm thần thông không thoái sợ.

Chớ nói không chân mà coi thường,

Hai chân chớ lấy cớ xâm lăng,

Chúng sanh có bốn hoặc nhiều chân,

Thường ở bên tôi không xúc não.

Nguyện các Rồng, Thần sẵn từ tâm,

Ở trên đất liền, hoặc hư không,

Xin khởi lòng từ thường che chở.

Cầu xin tất cả loài hàm thức,

Trong ấy có tất cả đại thần,

Thường gặp điều lành ở dương trần,

Xa lánh những điều gây tội lỗi.

Vì tôi phát khởi lòng yêu thương,

Khiến cho ai nấy trừ ác độc,

Giữ gìn lợi ích, khỏi tai nàn,

Tùy chỗ, tùy thời thường ủng hộ.

 

Nam mô Thúy Đổ Phật Đà Dã.

Nam mô Thúy Đổ Bồ Đại Ý.

Nam mô Thúy Đổ Mộc Đa Dã.

Nam mô Thúy Đổ Mộc Đới Ý.

Nam mô Thúy Đổ Phiến Đa Dã.

Nam mô Thúy Đổ Phiến Đới Ý.

 

Các vị sống vắng lặng,

Hay diệt trừ pháp ác,

Xin kính lễ tất cả,

Nguyện che chở cho tôi,

Khỏi tất cả khủng bố,

Não loạn và tai hại.

Cùng tất cả tật bệnh,

Điềm biến quái, ác độc,

Không lợi ích cho đời.

Thảy đều xin quý vị ủng hộ cho người bệnh, người lâm tai nạn tên họ.........và quyến thuộc của họ được sống lâu trăm tuổi.

Phật bảo A Nan Đà: Thửơ xưa, ở phía Nam núi Tuyết có Khổng Tước Vương tên là Kim Quang Minh. Mỗi sáng, chiều thường đọc tụng Chú Vương Đại Khổng Tước, nên suốt ngày đêm đều được an lành. Chú rằng:

NAM MÔ PHẬT ĐÀ DA.

NAM MÔ ĐẠT MẠ DA.

NAM MÔ TĂNG GIÀ DA.

ĐÁT ĐIỆT THA, HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ.

NA GIÀ LỆ LỆ LỆ. ĐÀM BA LỆ LỆ LỆ.

TỲ MA LỆ LỆ LỆ. HÔ DÃ HÔ DÃ.

TỲ THỆ DÃ TỲ THỆ DÃ. ĐỘ TÔ ĐỘ TÔ.

LỤ RÔ LỤ RÔ, Ế RA MẾ RA, NHỨT RỊ.

MẾ RA, THẤT RỊ MẾ RA, Y RỊ MẬT ĐẾ.

ĐỂ RỊ MẬT ĐẾ, Y RỊ ĐỂ RỊ MẬT ĐẾ.

ĐÀM THÍCH TÔ ĐÀM THÍCH.

ĐỔ THỦY ĐA, CÙ RA THÍCH RA.

NHIẾP BÁT RA, TỲ MẠT RA.

NHỨT SẤT RỊ BÍ SẤT RỊ, BỆ SẤT RỊ.

NAM MÔ THÚY ĐỔ, PHẬT ĐÀ NẪM.

CHẤT RỊ CHỈ TỬ, CÙ ĐỔ HẾ CA.

NAM MÔ A LA HÁN ĐA NẪM.

HA RA ĐÀ RA.

Xin quý vị hộ trì trai chủ và quyến thuộc sở cầu nguyện mãn (hoặc cầu tiêu tan mưa lụt, giải trừ nắng hạn).

NAM MÔ PHẬT ĐÀ NẪM SA HA.

-Này A Nan Đà, vua Khổng Tước kia có lúc lãng quên, chẳng tụng Đại Khổng Tước Chú Vương, mà thỏa thích cùng với chúng Khổng Tước thế nữ vui chơi du hí, từ núi rừng này đến núi rừng khác. Ham dâm ái phóng dật, khiến hôn mê sa vào vực thẳm hang sâu, lấy đó tự cho là nơi an ổn khoái lạc, mà chẳng biết oan gia săn lùng theo đuổi, dùng lưới bẫy giăng bắt vua Khổng Tước. Đến khi bị oán giặc trói buộc mới sợ hãi, sanh lòng chánh niệm, nhớ lại đọc tụng Đại Khổng Tước Chú Vương tự nhiên được giải thoát, kể cả quyến thuộc cũng được an ổn, liền vội vàng bay về chỗ cũ, tuyên nói chú Đà La Ni rằng:

NAM MÔ PHẬT ĐÀ DA.

NAM MÔ ĐẠT MẠ DA.

NAM MÔ TĂNG GIÀ DA.

NAM MÔ TÔ BẠT NOA, BÀ TÁT TÀ MẠ DU LỢI, YẾT RA SÂN NHÃ.

NAM MÔ MẠC HA, MA DU LỢI Ý, TỲ ĐỊA RA SÂN NHÃ.

ĐÁT ĐIỆT THA. TẤT ĐỂ TÔ TẤT ĐỂ, MỒ CHIẾC NỄ MỘC SOÁT NỄ, MỘT ĐẾ TỲ MỘC ĐỂ, A MẠC LỆ TỲ MẠC LỆ, NIẾT MẠC LỆ BAN ĐẠT LỆ, MANG YẾT LỆ, HẾ LAN NHÃ YẾT BỆ,YẾT RỊ ĐÁT NẢNH HÁT BỆ, BẠT ĐIỆT LỆ, TÔ BẠT ĐIỆT LỆ, TAM MẠN ĐA BẠT ĐIỆT LỆ, TÁC BÀ NAI THA, SA ĐÁT NỄ, BÁT MA RA AN THA, SA ĐÁT NỄ, TÁC BÀ NẠI THA, SA ĐÁT NỄ, TÁC BÀ MANG YẾT LA, SA ĐÁT NỄ, MẠT NẠI TỬ, MA NẠI TỬ, MẠC HA MA NẠI TỬ, AN BỘ KỲ, AN SẤT BỘ ĐẾ, AN SUẤT ĐẾ, AN LẶC THỆ, TỲ LẶC THỆ, TỲ MẠT LỆ, A MẬT LẬT ĐẾ, A MẠT LỆ, A MẠT LỆ NỄ, BẠC LA HAM MẾ, BẠC RA HAM MA, SA LỆ, BỘ LUẬT NẾ, BỘ LUẬT NOA, MẠN NÔ LẶC THẾ, A MẬT LẬT ĐA, TĂNG THỊ PHẠT NỄ, THẤT RỊ BẠC ĐIỆC LỆ, CHIÊN ĐIỆT LỆ, CHIÊN ĐẠT BÁT LẶC TỈ, TÔ LỢI Ý, TÔ LỢI DA THIÊN ĐẾ, TỈ ĐA BÀ ĐẾ, TÔ PHẠT NẾ, BẠC RA HAM MA, CỤ MẾ, BẠC RA HAM MA, TỤ SUẤT ĐẾ, TÁT BẠT ĐÁC RA, A BÁT ĐẾ YẾT ĐẾ, SA HA, NẴNG MỒ TÁT BÀ PHẬT ĐÀ NẪM, SA TẤT ĐỂ.

Chúng tôi tên là..................và các quyến thuộc xin được sở cầu nguyện mãn, các vị ủng hộ sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

HỐT CHÁNH, DU CHÁNH, CỤ CHÁNH, MẪU CHÁNH SA HA.

-Lại nữa A Nan Đà: Lúc xưa, Kim Quang Minh Khổng Tước Vương, vì không sanh dị kiến chấp ta, chấp thân ta là Khổng Tước Vương, nên nay mới có diệu lực nói Đại Khổng Tước Chú Vương tâm chú. Liền nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, NHỨT ĐỂ MẬT ĐỂ, ĐỂ LÝ MẬT ĐỂ, ĐỂ LÝ MẬT ĐỂ, MẬT ĐỂ ĐỂ LÝ, MẬT LÝ MẬT LÝ, ĐỂ LÝ ĐỂ LÝ, MẬT LỆ SẤT SẤT LÝ, ĐIỂM NHỈ TÔ ĐAM BÀ, ĐAM BÀ TÔ BẠC GIẢ, CHÁNH LÝ CHỈ TỬ DÃ, TẦN NỄ MÊ TRỈ.

NAM MÔ PHẬT ĐÀ NẪM, CHẤT LẬT YẾN TỬ, BÀN LAN ĐA MỘ LỆ, Y ĐỂ HA RA, HƯ HẾ ĐA MỘ LỆ, ĐAM BÀ AM BÀ, , CỦ TRÍ CỦ NẠI TRÍ, CỦ CỦ NẠI TRÍ, ĐỂ LA QUÂN XÃ NẠI ĐỀ.

Trai chủ tên họ............và quyến thuộc sở cầu được mãn nguyện, sống lâu trăm tuổi.

NHỨT LÝ MẬT LÝ, CHỈ LÝ MẬT LÝ, KÊ LÝ MÊ LÝ, KÊ ĐỔ MỘ LỆ, ĐỖ ĐÀM THÍCH, TÔ ĐẠT RA MẾ TRỆ, ĐẠT LỢI MẾ, TAM ĐỔ PHẠT ĐẾ, BỘ SA PHẠT ĐẾ, BỘ TÁT LA. BỘ TÁT RA Ế NA, PHẠT TÁT ĐÁT LẠC KÊ, NẠI YẾT RA, NẠI YẾT LÝ, MÊ KHÊ LÝ, MẠT RA KIẾT LỆ, NHỨT TRÍ TÁC CHIẾT LỆ, ĐAM THÍCH ĐỔ ĐAM THÍCH, AN NẠI ĐẾ, BÁT LẶC NẠI ĐẾ, AN NA NẠI ĐẾ, AN NA MỒ HÁT LỆ.

Trai chủ tên họ................ và quyến thuộc sở cầu được mãn nguyện.

NAN RA, DIỄN NÊ, BA RA DIỄN NÊ, HÁT RỊ ĐA LÝ, QUÂN ĐA LÝ, Y LÝ MẬT ĐẾ, CHỈ LÝ MẬT TẤT ĐỂ, KIẾT ĐỂ LÝ MẬT ĐỂ, Y MẾ TẤT ĐIỆN ĐỖ, ĐẠT RA NHĨ LA, MẠN ĐÁC RA, BÁC ĐÀ SA HA.

-A Nan Đà, tâm chú Đại Khổng TướcChú Vương này, nếu những người gặp mọi trường hợp sau đây đều nên tụng niệm. Như đi vào xóm làng, hoặc đến chỗ A Lan Nhã (chùa chiền) vắng lặng, hoặc nơi chánh đạo, hoặc đến chỗ tà ác, hoặc vào cung vua, hoặc nơi giặc cướp đấu tranh, gặp nước lửa, oan gia và đối trước chỗ đông người. Hoặc bị rắn rít, bò cạp, các độc trùng làm hại gây bao nỗi sợ hãi. Nào gặp phong nhiệt, bệnh đàm ấm, hoặc ba tập bệnh, hoặc bốn trăm lẻ bốn tứ bệnh, mỗi mỗi bệnh phát sanh, đều nên tụng niệm tâm chú. Nếu khổ não bức bách cũng cần chí thành trì tụng.

Tại sao vậy?

-Này A nan Đà, nếu lại có người bị tử tội chờ xử lý hình phạt, phải thế bằng tiền của mới được tha. Hoặc bị xử đánh bằng roi trượng rồi mới tha. Có khi xử phạt roi trượng còn phải bị quát mắng hủy nhục mới được tha. Hoặc bị hù dọa chửi mắng khiến run sợ mới được tha. Trong lúc run sợ mà trì tụng chú này rồi, tự nhiên được thoát khỏi. Tất cả khổ não thảy đều tiêu tan hết.

Lại nữa A Nan Đà, cũng có minh chú này, ông cần phải thọ trì. Liền nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, CHỈ LÝ NHĨ LÝ, KIẾT LÝ NHĨ LÝ, KÊ ĐỖ MỘ LỆ, BỘ TÁT ĐẾ, BỘ SA HIỆT LỢI NỄ, BỘ ĐÀ NÊ, BỘ ĐÀ YẾT LẶC NỄ, KÊ PHẠT ĐẾ, KÊ PHẠT TRA MỘ LỆ, Y TRÍ NHIẾP PHẠT LÊ, ĐAM THÍCH ĐAM THÍCH, TẤT LÊ DƯƠNG YẾT LỆ, KHẢ PHẠT ĐẾ, BÁT RỊ PHẠT ĐẾ.

Trai chủ tên họ.................và quyến thuộc nhờ chú lực thánh tựu mà sở cầu được mãn nguyện.

NẴNG MỒ BẠT GIÀ PHẠT ĐẾ, NHỨT TRÍ TRÍ CA DA, NHƠN ĐẠT LA, CÙ TỬ CA DA, KHẢ PHIẾN NÊ, BA PHIẾN NẾ, BA TÁN NỄ CỦ LÊ, KIẾP TẤT LA MẬT ĐẾ, NHỨT LÍ MẬT ĐẾ.

NẴNG MỒ BẠT DÀ PHẠT ĐÔ, PHẬT ĐÀ DÃ, TẤT MIẾN ĐÔ MẾ.

Trai chủ họ tên..............và quyến thuộc nhờ chú lực thành tựu tóa ha.

Này A nan Đà, vì Đại Khổng Tước Chú Vương này chính là chú mà chư phật quá khứ đã nói, nên phải thường thọ trì, tự xưng họ tên................ để cầu cứu hộ. Nguyện xin trừ diệt các sự khủng bố sợ hãi như dao gậy, xiềng xích trói buộc đều đứt rã, được giải thoát, thường gặp lợi ích, chẳng hề suy não, sống lâu trăm tuổi.

A Nan Đà, ta chưa thấy những Người, Trời, Ma ,Phạm, Sa môn, Bà la môn, hết thảy thế gian nếu hay thọ trì, đọc tụng Đại Khổng Tước Chú Vương này nên kiết giới, kiết địa để tự ủng hộ cầu tiêu tai, giải nạn, nguyện được an lạc, mà lại gặp những quả báo xấu đến với họ.

Dù các vị Trời, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc.

Các vị Rồng, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc.

Các vị A Tu La, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Ma Lâu Đa, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Yết Lộ Trà, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Kiền Thát Bà, cha mẹ, vợ von, quyến thuộc. Các vị Khẩn Na La, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Ma Hô Lạc Dà, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Dược xoa, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị La Sát, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Tất Xá Giá, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Bộ Đa, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Cưu Bàn Trà, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Bộ Đơn Na, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Yết Trà Bộ Đơn Na, cha mẹ, vợ con, quyến thuợc. các vị Tất Càn Đà, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Ôn Ma Đà, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Xa Dạ, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị A Ba Tam Ma, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Các vị Ô Tất Đa Lạc Ca, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc. Như vậy các vị Trời, Rồng, Dược Xoa, Quỷ, Thần cùng các thân bằng quyến thuộc thường hay chờ cơ hội của người lầm lỗi, sai trái mà phát khởi ác bệnh. Dù các vị ấy có ác tâm cũng không thể nhiễu hại người kia được. Tại sao vậy? Do vì người kia thường trì tụng Minh Chú này. Nếu những Trời, Rồng, Quỷ, Thần nào manh động, khởi tâm não hại người kia thì khi trở về trú xứ, bị các tập thể Trời, Rồng, Quỷ, Thần không dung nạp nữa.

 Nếu trong chúng đó có ai vi phạm Đại Minh thần chú siêu giới pháp này thì đầu của kẻ ấy phải vỡ ra bảy phần giống như đầu hột tiêu lan hương bóc vỏ ra thành các mảnh vụn.

Phật bảo:  _“Lại nữa, A Nan Đà, còn có Minh Chú phải cần hộ trì, liền nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, Y LÍ NHĨ LÍ, CHỈ LÍ NHĨ LÍ, KIÊN CHỈ ĐỘC ĐẾ, MỤC ĐẾ TÔ MỤC ĐẾ, AN TRÀ NAN TRÀ, TÚY NA TRÀ, TẤT ĐIỆN ĐÔ.

Trai chủ họ tên..............và quyến thuộc cầu tiêu trừ tật bệnh và mọi việc được an ổn.

A RA BA RA, CÙ ĐỔ HẾ CA, Y LÍ NHĨ LÍ, TẦN BỐ LÍ CA, ÔN ĐỘC CA, ÔN TRA ĐỘC CA, CA ĐẠT ĐỖ, CA ĐẠT ĐỖ CA, Y LÍ NHĨ LÍ, ĐỂ LÍ NHĨ LÍ, TAM MẠN ĐÁ ĐA, NGẬT LẬT ĐÓA, HÔ RÔ HÔ RÔ, HẾ LÍ HẾ LÍ, NHỈ LÍ NHỈ LÍ, TỈ LÍ TỈ LÍ, CHỈ LÍ CHỈ LÍ, THI LỢI SƯ NOA MỘ SAM, CHỦ RÔ CHỦ RÔ, CHỦ RÔ CHỦ RÔ, CHIẾT LÁ CHIẾT LÁ, CHÁNH LÍ CHÁNH LÍ, CHỦ RÔ CHỦ RÔ, TỲ TRÍ TỲ TRÍ, THỨC XÍ THỨC XÍ, NHỨT TRÍ TỲ TRÍ, XÍ XÍ XÍ XÍ, HỐT THỤ HỐT THỤ, HỐT THỤ HỐT THỤ, HỐT THỤ HỐT THỤ, HỐT THỤ HỐT THỤ, HỐT THỤ HỐT THỤ, MA LA MA LA, YẾT LA YẾT LẶC NI, CHIÊM BỆ BÁT LẶC CHIÊM BỆ, ĐỘT SẮC TRA, BÁT LA ĐỘT SẮC TRA, CHIÊM BỆ NHỈ.

Trai chủ tên họ...................và quyến thuộc cầu xin gia hộ, khiến được an ổn, kiết giới kiết địa, thọ mạng trăm năm, thành tựu pháp chú tóa ha.

Lại nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, CHẤT SẤT LỆ, CHẤT THẤT LỆ MỘ LỆ, YẾT LỆ, YẾT LA MA LỆ, PHÍN LỆ, PHÍN LA MA LỆ, ÂU RÔ RÔ, ÂU RÔ ÂU RÔ, ÂU RÔ ÂU RÔ, ÂU RÔ ÂU RÔ, KHƯ RA PHẠT RÔ NOA, TÌ LỆ TÌ LỆ, ĐÀ Ý ĐÀ Ý, A RÔ MẠC RÔ, TÚY RÔ TÚY RÔ.

Dứt trừ các độc, những kẻ ác tâm, răng miệng độc, thân căn độc,các thức ăn uống độc. Nguyện ánh sáng từ bi của Phật diệt trừ các độc hại. TÚY RÔ TÚY LỆ TRỈ, BẠC RA BẠC LẠC TRỈ, BẠT RỊ TRỈ, TÌ RỊ HẾ RỊ. Diệt trừ các độc, không còn tất cả thứ độc hay làm hại được.

Bảy Đức Phật Thế tôn

Bậc Chánh Biến Tri Giác

Và những vị Thanh văn

Oai thần diệt các độc.

Ế LA MÊ LA, Y LÍ MÊ LÍ, ĐỂ LÍ ĐỂ LÍ MÊ LA, ĐỂ HA ĐỘ HA, TỲ MA ĐỘ MA, ĐỂ LA MẠT THỂ MA, ĐỘ MA, MA TÚY KIẾM BÀ, TỐN BÀ ĐÀM BÀ, TAM MA ĐAM BÀ, KHA TRỆ NA TRỆ, ĐỂ LA QUÂN XÀ NA TRỆ.

Trai chủ họ tên ............... và quyến thuộc sự nghiệp được thành tựu. Trong tất cả thời ta thường nghĩ thương chúng sinh.

Y LÍ KIẾT TỨ, BỘ TÁT TRỆ, BỘ ĐÀ HIỆT LỢI NỄ, TRỈ PHẠT ĐẮC TRỈ, TRỈ PHẠT ĐẮC CA, MỘ LỆ, NHỨT ĐỂ NHIẾP PHẠT LỆ. ĐAM BỆ ĐAM BỆ, TẤT RỊ DƯƠNG YẾT LỆ, KHÁ PHẠT TRÍ BÁT RỊ PHẠT TRÍ, NẴNG MỒ BẠT GIÀ PHẠT ĐÔ.

Xin được sở cầu mãn nguyện.

 cần xưng tụng: NHƠN ĐẠT LA, NHỨT ĐỂ TRA DÃ, CÙ ĐỖ HẾ CA DÃ, BÍ LĂNG GIÀ LÍ CA DÃ, AN LỆ ĐÁT LỆ, QUÂN ĐÁT LỆ, AN TRÍ NẠI TRÍ, CỦ NẠI TRÍ, KHA THIẾT NÊ BA THIẾT NÊ, BA PHA NÊ CÂU LỆ, NAM MÔ PHẬT ĐÀ MẪM BẠT GIÀ PHẠT ĐẢM.

Trai chủ tên họ.................và quyến thuộc sở cầu nguyện mãn tóa ha.

Nam mô Tỳ Bà Thi (Phật)

Ngồi nơi cây Vô Ưu

Kính lễ Phật Thi Khí

Y chỉ Bôn Đà Lợi

Đức Phật Tỳ Xá Phù

Trụ tại cây Sa La

Phật Câu Lưu Tôn Đà

Ngồi tại cây Thi Lợi

Yếtl Lặc Ca Đại Sư

Cây Ô Đàm Bát La

Phật Nhiếp Ba Thiên Thể

Nương Nịch Lâu Bộ Đà

Phật Thích Ca Mâu Ni

Giòng Thánh Kiều Đáp Ma

Ngồi nơi cây Bồ Đề

Chứng Vô thượng Chánh giác

Các Thế Tôn như vậy

Đầy đủ oai đức lớn

Trong các chúng Chư Thiên

Đều khởi tâm cung kính

Cho đến các Thiên Thần

Cũng sanh lòng hoan hỷ

Khiến tôi thường an ổn

Xa lìa được suy ách.

Bảy Đức Thế Tôn đều nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, Y LÍ NHĨ LÍ, KÊ LÍ CHẤT LÍ, KÊ LÍ BỒ LÍ, Ô ĐÀ LA, TÚY ĐỔ MỒ ĐỆ, ĐỘ TÁT RA HÔ HÔ YẾT LAN THỆ, YẾT LAN THỆ MỘ LỆ, Y TRÍ NHIẾP PHẠT ĐA, CỦ ĐỔ LÍ, NA LA DIỄN NỄ, BÁT THIẾT NỄ, BÁT THIẾT BÁT THIẾT NỄ, KIẾP TẤT LA BÀ TÚY ĐỔ, Y LÍ BÀ.

Nguyện cầu tôi thành tựu. ĐẠT LA NHĨ TRA MẠN ĐÁT LA, BÁT ĐÀ TÓA HA.

Lại nữa A Nan Đà, có Đại Dược Xoa gọi là Sách Ha, chủ Thế giới Trời Phạm Thiên vương, có Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và hai mươi tám Đại tướng Dược Xoa, cùng chung tuyên bố:

-“Nếu có người nam, người nữ nào thọ trì danh hiệu Đại Dược Xoa, có kẻ ác tâm muốn não hại thì đầu của kẻ ác tâm kia phải vỡ ra làm bảy phần, như đầu hột tiêu lan hương bóc vỏ”.

Liền nói chú rằng: ĐÁT ĐIỆT THA, KÊ LẬT ĐỂ MỘ LỆ, Ế LÂU MỘ LỆ, TAM MẠN ĐA MỘ LỆ, NẠI TRÀ NẠI TRỆ, A TRỆ NA TRỆ, CỦ XÁ NA TRỆ, NHỨT ĐẾ MẬT ĐẾ BA RÔ, AN QUÂN TRẠCH CA, MẠT RA TRẠCH CA, Y LÍ KIẾT CHỈ LÍ, CÙ ĐỔ HÁM NA, Ô TRUÂN ĐỔ MA, TẦN NA THÍCH TRÀ.

Nam mô Bột đà nẫm

Các Như Lai Đại Giác

Người hai chân an ổn

Loại bốn chân cũng an

Khi đi đường an lành

Lúc vể cũng như vậy.

Đêm đêm thường an ổn

Ngày ngày cũng vui an

thường thường không phiền muộn

Không gặp điều dữ hung

Ngày nào cũng an lành

Như ánh sao Cát tường

Chư Phật đại oai thần

La Hán trừ lậu hoặc

Lời nói đầy chơn thật

Nguyện cho tôi vui an.

-A Nan Đà, nếu lúc tụng kinh trì chú, phải đọc như thế này:

Đại Khổng Tước Chú vương là lời chư Phật nói ra, nguyện xin các Ngài thường dùng thần lực ủng hộ chúng tôi khiến được nhiều lợi ích, làm chỗ an ổn vắng lặng cho chúng tôi nương về. Khiến chúng tôi không gặp tai nạn, thuốc độc, dao, gậy xâm tổn đến.

Chúng tôi y theo pháp, kiết giới, kiết địa, kiến lập đạo tràng. Xin nguyện trừ được các ưu não, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

Lại nữa A Nan Đà, có các Dược Xoa và Đại Dược Xoa Vương ở trong các biển lớn, sông rạch, suối ao, hoặc trên núi Diệu Cao, nơi đồng nội, xóm làng, vườn rừng, các ngã tư đường. Lại có Đại Dược Xoa ở tại vương đô A Trạch Ca Phạt Đa, các nơi, các chốn, xin các vị đem Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh đến ủng hộ cho chúng tôi. Trai chủ họ tên.........và quyến thuộc đều được tiêu trừ tật bệnh , tai nạn tiêu dung, hưởng thêm phước thọ. Liền đọc chú:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT RỊ HA RỊ NỄ, CHIẾT LÍ GIÁ LÍ NỄ, BẠT LẶC MẠT NỄ, BẠT LA MẠT NỄ, MỒ HÁN NỄ, TẤT ĐAM ĐẠT NỄ CHIÊM BẠT NỄ TỎA XÀ BỘ, SA HA.

Lại nữa, A nan Đà, ở phương Đông có Đại Thiên Vương tên Trì Quốc là chủ lãnh Kiền Thát Bà, Lấy vô lượng trăm nghìn Kiền Thát Bà làm quyến thuộc giữ gìn cõi phương Đông. Có rất nhiều con cháu, anh em, quân, tướng, đại thần, tạp sứ, cũng lấy Đại khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ trai chủ họ tên................ và quyến thuộc. Xin được tiêu trừ ưu não, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

ĐÁT ĐIỆT THA, THỤ THỤ RÔ, THỤ THỤ RÔ, THỤ THỤ RÔ, THỤ THỤ RÔ, THỤ THỤ RÔ, RÔ THỤ RÔ, MẾ SA HA.

Lại nữa, A nan Đà, ở phương nam có Đại Thiên Vương tên Tăng Trưởng, là chủ lãnh Câu Bàn Trà. Lấy vô lượng trăm nghìn Câu Bàn Trà làm quyến thuộc giữ gìn cõi phương Nam. Có rất nhiều con cháu, anh em, quân, tướng, đại thần, tạp sứ, cũng lấy Đại Khổng Tước Chú Vương  đến ủng hộ trai chủ họ tên.................... và quyến thuộc. Xin được tiêu trừ ưu não, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

ĐÁT ĐIỆT THA, BỆ LỤC KHÊ,BỆ LỤC KHÊ, AN MẬT ĐÁT RA, DÀ ĐÁT NỄ, BẠT RÔ NOA BÁT ĐỂ, THÍCH NỘ MA RĨ NỄ, THÍCH LÍ NỄ BỔ SẤT RỊ KÊ, CHU, CHỦ CHẤT CHỦ, TÓA HA.

Lại nữa, A Nan Đà, ở phương Tây có Đại Thiên Vương Quảng Mục, là chủ lãnh Na Già, lấy vô lượng trăm nghìn Na Già làm quyến thuộc giữ gìn cõi phương Tây. Có rất nhiều con cháu anh em, quân, tướng, đại thần, tạp sứ, cũng lấy Đại Khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ trai chủ họ tên......... và quyến thuộc. Xin được tiêu trừ ưu não, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

ĐÁT ĐIỆT THA, BỆ ĐỖ RỊ BỆ ĐỖ RỊ, BỆ ĐỖ RỊ BỆ ĐỖ RỊ, MẠC TRÍ ĐẾ MẠT TRÍ ĐẾ, CÔ TRÍ CÔ TRÍ, BÍ ĐỔ MẠT ĐỂ, BÍ ĐỔ MẠT ĐỂ, HÔ HÔ HÔ HÔ, HÔ HÔ HÔ HÔ, HỒ RÔ HỒ RÔ, HỒ RÔ HỒ RÔ, HỒ RÔ HỒ RÔ, CHỦ CHỦ CHỦ CHỦ, CHỦ CHỦ CHỦ CHỦ, GIẢ GIẢ GIẢ GIẢ, GIẢ GIẢ GIẢ GIẢ, THỤ TÓA HA.

Lại nữa, A Nan Đà, ở phương Bắc có Đại Thiên Vương Bích Thất La Mạt Noa, là chủ lãnh Dược Xoa. Lấy vô lượng trăm mghìn Dược Xoa làm quyến thuộc giữ gìn cõi phương Bắc. Có rất nhiều con cháu, anh em, quân, tướng, đại thần, tạp sứ, cũng lấy Đại khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ trai chủ họ tên.................. và quyến thuộc. Xin được tiêu trừ ưu não, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu.

ĐÁT ĐIỆT THA, TÔ RỊ TÔ RỊ, THẤT RỊ THẤT RỊ MẠT ĐỂ, HẾ RỊ HẾ RỊ MẠT ĐỂ, KIẾT RỊ RỊ HẾ RỊ RỊ, TỲ RÔ TỲ RÔ, BĂNG YẾT LỆ, CHỦ RÔ CHỦ RÔ, BÀN ĐỖ MẠT ĐỂ, YẾT ĐẢM TỲ SAM, BÀN ĐỖ MẠT ĐỂ TÓA HA.

Đông phương Trì Quốc Thiên,

Nam phương hiệu Tăng Trưởng,

Tây phương tên Quảng Mục,

Bắc phương Đa Văn Thiên,

Bốn Đại Thiên Vương đó,

Có danh xưng cứu thế,

Bốn phương thường ủng hộ.

Đại quân đủ oai đức,

Ngoại oán đều hàng phục,

Đối phương chẳng dám khinh.

Ánh sáng và thần lực,

Đẩy lùi các sợ hãi.

Trời cùng A Tu La,

Có lúc cũng đành nhau,

Các vị trên đến giúp,

Khiến Trời thắng an ổn.

Các chúng Trời như trên,

Đều trì Đại Chú Vương,

Giúp trai chủ quyến thuộc,

Không bệnh, thọ bá niên.

ĐÁT ĐIỆT THA, Ế LỆ MÊ LỆ, HẾ LỆ HẾ LỆ, ĐỂ LỆ MẬT LỆ, THẤT LỆ BÀ THẾ, ĐÀM THÍCH ĐỖ ĐÀM THÍCH.

(Cầu nguyện như mắc các bệnh khổ, tai nạn đao binh, kể các sự bức xúc, bất như ý, mệt nhọc, cứ nêu họ tên mình cũng như quyến thuộc ra để cầu nguyện thì sẽ được toại ý như nguyện).

HẾ LÍ NHỈ LÍ, ĐAM THÍCH ĐỖ ĐAM THÍCH, AN TRÍ, PHẠT TRÍ, BÁT LẶC MA, ĐỖ PHẠT TRÍ.

sự cầu nguyện được thành tựu.

AN TRẠCH CA BẠN ĐA DÃ, AN TRỆ NAN TRỆ, ĐÔN TRỆ ĐỖ ĐÔN TRỆ, CHÚC KẾ CHỦ CHÚC KẾ, BỘC KẾ BỘC KẾ MỤC KẾ, NHỨT RỊ TRỈ NHỈ RỊ TRỈ, NỄ TRỈ NỄ, TẤT RỊ TRỈ TRỈ HẾ RỊ, HẾ LÍ HẾ LÍ, HỐT RÔ HỐT RÔ, HẾ NHỈ LÍ ĐỂ LÊ, ĐÁT ĐÁT LỆ, SA HA.

 

ĐẠI KHỔNG TƯỚC CHÚ VƯƠNG KINH

 

(Quyển Thượng hết)

Tiêu điểm: